Højere udbytte med ny genetik

Når du vælger kløvergræsblandinger med de nyeste græs- og kløversorter, kan du øge udbyttet og holdbarheden af din græsmark
Højere udbytte med ny genetik

I figuren kan du for eksempel se, at OVAMBO 1 giver 2.470 foderenheder mere i 1.-3. brugsår sammenlignet med måleblandingen. 

Men én sort udgør ikke hele blandingen. Det er nødvendigt at se helheden i en blanding som f.eks. ForageMax 35, som indeholder rajgræssorterne ABOSAN 1, OVAMBO 1, BOVINI og 13 % hvidkløver SILVESTER både konventionel og økologisk:

Her kan du høste 1.963 foderenheder mere over tre brugsår, svarende til ca. 800 kr. mere pr. ha pr. år, når en foderenhed koster 1,21 kr. De 1.963 foderenheder mere over tre brugsår er selvfølgelig en teoretisk beregning, der altid kan sættes spørgsmålstegn ved - for fylder OVAMBO 1 nu de 35 % af marken, eller er det kun 25 %? Samtidig vil årets vejr have indflydelse på det aktuelle merudbytte.

Find din ForageMax-blanding her.