Fem forbedringsforslag mod tørke

Overvejer du også hvilke muligheder du har, hvis perioder med tørke bliver mere almindelige i fremtiden?
Fem forbedringsforslag mod tørke

Det er svært at bevare roen når brøndboringer tørrer ud og der er et konstant underskud af regn

Men det er muligt at tage visse forholdsregler, især når det kommer til produktion af landbrugsprodukter

Vi har samlet fem forbedringer eller ideer, som du kan overveje i produktionen af foder til dine køer, hvis tørke bliver mere almindeligt i fremtiden.

 1. Fokuser på græsarter, som giver et højt udbytte i første eller andet slæt inden potential tørke, eller anvend arter som giver et konstant udbytte selv under meget tørre forhold. Du kan for eksempel vælge:
  a. Hybrid rajgræs, som er kendt for dens evne til at udnytte jordens fugtighed i det tidlige forår og som leverer et tidligt slæt af høj kvalitet. Hundegræs, strandsvingel eller timoté, som er kendt for deres tidlige udbytte, men også deres høje tørketolerance.
  b. Festulolium – strandsvingel PLUS eller Rajgræs PLUS, som kan modstå tørke og reetablere meget hurtigt når der kommer vand igen. Disse græsser modstår ikke kun tørke men leverer også et udbytte af høj kvalitet.
  c. DLF Alfalfa dyrkes i næsten hele verden og er kendt for at have et højt indhold af protein. Alfalfa har en lang pælerod og kan derfor overleve perioder med tørke og stadig opretholde et højt udbytte.
 2. Vælg den bedste græsblanding til din lokalitet og drift. Hvis du ofte oplever tørke vil det være fordelagtigt, at bruge en græsblanding bestående af flere forskellige arter og typer, således at produktionen kan opretholdes til et minimum.
 3. Overvej at etablere græsmarken i sensommeren eller tidlig efterår når risikoen for tørke er minimal. Etablering af græsmarken i efteråret vil give græsset længere tid til at udvikle et omfangsrigt rodnet inden forårs- eller sommertørke. Forårs- og sommertørke kan hurtigt svide nye, små græsplanter i nyetablerede marker.
 4. Kontroller og anvend den bedste drift i marken.
  a. Kvalitet i græsser udvikles over tid og topper ved skridning – tag derfor slæt lige før skridning for at opnår den bedste kvalitet.
  b. Forøg slæthøjde med 1-3 cm. Forholdet mellem rødder og blade er nogenlunde konstant. Når bladmassen fjernes, så vil det få en effekt på rødderne og reducere rodmassen indtil der igen er et korrekt forhold mellem rod- og skudmasse. Reduceret rodmasse vil forsinke og forværre reetablering både i og uden for tørkeperioder
 5. Vælg højt præsterende sorter fra DLF som sikrer høj kvalitet - også i perioder med tørke. Forædlere i DLF tester nye græsser i mange forskellige klimaer og vi har for nyligt samarbejdet om etablering af RadiMax. I RadiMax screenes rodmassen i vores materiale og sammenholdes med DNA profiler.

   

GRACE-FO

Endnu en gang er Europa underlagt en periode med tørke og situationen er værre end tidligere, da vi har haft høje temperaturer hele vinteren og kun minimalt nedbør.
Fugtigheden i rodzonen målt med GRACE-FO indikerer allerede alvorlige tørkeforhold i central Europa og tendens til tørke flere steder i Europa. Den mørkeste røde farve indikerer alvorlig tørke og burde reelt kun forekomme 2 % af tiden – eller hvad der svarer til en gang for hvert 50 år.

Den tørre og varme vinter, det tørre forår, en hedebølge i maj, samt en prognose for tørke i løbet af sommer 2020 gør det svært at dyrke landbrugsafgrøder.
Fortvivl ikke, men kontakt din lokale DLF repræsentant og hør mere om holdbare græsser som passer til dit lokale klima og produktion.