Græsprotein skal produceres i Vestjylland

BioRefine Denmark A/S, som DLG, Danish Agro og DLF står bag, overtager Nybro Tørreri, hvor der fra 2021 skal produceres græsprotein med en stærk miljø- og klimaprofil. Målet er, at græsproteinet på sigt skal erstatte en del af den soja, der i dag importeres til Danmark
Græsprotein skal produceres i Vestjylland

Fra 2021 skal der produceres græsprotein på Nybro Tørreri A.m.b.a., der ligger nord for Varde

Tørreriet overtages af BioRefine Denmark, der med støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram vil omdanne det til et grønt bioraffinaderi, hvor der skal udvindes protein fra kløvergræs og lucerne

”Vi er meget glade for den aftale, vi har indgået med Nybro Tørreri, som giver os det optimale udgangspunkt for at få etableret proteinanlægget. Det er en virksomhed, der har årelang erfaring i at arbejde med græs, og den viden kan vi få stor gavn af, når vi skal i gang med at producere klimaeffektivt protein. Virksomhedens medarbejdere, hvoraf mange har været ansat en årrække, kommer til at spille en central rolle, når driften skal omstilles til produktion af klimaeffektivt græsprotein,” siger Vagn Hundebøll, direktør i BioRefine Denmark, og fortsætter:

”Vi har også lagt vægt på, at vi her får mulighed for at bygge videre på mange års samarbejde med landmænd, som har erfaring med at dyrke græs og lucerne. Det er et samarbejde, som vi gerne vil fastholde og udbygge til endnu flere af områdets landmænd.”

Nybro Tørreri har næsten 50 års erfaring i tørring af såvel græs som lucerne, og det er en virksomhed, der er kendt for at producere varer af høj kvalitet. Råvarerne leveres af cirka 60 græsproducenter, som også tegner størstedelen af ejerkredsen i andelsselskabet.

”Det er vigtigt for os, at vi fortsat har en virksomhed i lokalområdet, som vores ejere og kunder kan levere græs til. Derfor er vi glade for, at der kommer nye kræfter til, som vil drive virksomheden med en stærk lokal forankring og fokus på den høje kvalitet, der kendetegner Nybro Tørreri,” siger Ejnar Kock Hansen, bestyrelsesformand i Nybro Tørreri.

Som et led i aftalen overtager BioRefine Denmark A/S driften af Nybro Tørreri i resten af 2020, hvor det er planen at fortsætte som hidtil indtil proteinproduktionen påbegyndes næste år.

Handlen er betinget af, at den godkendes af Nybro Tørreris ejere på en ekstraordinær generalforsamling i juni. Hvis aftalen godkendes, er den gældende med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2020. Yderligere detaljer om aftalen oplyses ikke.

Fakta om BioRefine Denmark A/S

  • Det er DLG, Danish Agro og DLF står bag selskabet BioRefine Denmark A/S. DLG ejer 50% af BioRefine Denmark A/S, mens Danish Agro og DLF hver tegner sig for 25% af aktierne.
  • BioRefine A/S overtager Nybro Tørreri, hvor der etableres et proteinanlæg, som skal producere koncentreret protein af kløvergræs og lucerne til økologisk foder.
  • Vagn Hundebøll, vicekoncerndirektør i DLG, er også direktør i BioRefine Denmark A/S.


Fakta om Nybro Tørreri

  • Nybro Tørreri er et andelsselskab, som blev stiftet i 1971. Det ligger i Kærup nord for Varde.
  • Ejerkredsen består af cirka 60 avlere, som er bosiddende i en radius op til 45 km fra tørreriet.