Opdateret viden om frøtærskning og tørring

Med denne opdaterede viden omkring frøtærskning og frøtørring er du godt rustet til en succesfuld frøhøst
Opdateret viden om frøtærskning og tørring

To nye udgaver af Værd at vide vide om Frøtærskning og Værd at vide om Frøtørring er på vej ud til alle DLFs frøavlere. Hæfterne giver dig en generel opdatering på tærskning og tørring og giver dig viden om specielle forhold i de enkelte frøarter.

Den sidste del af en frøafgrødes dyrkningsforløb handler om at få flest mulig frø med fra marken og ind på frøtørringsanlægget. Afviklingen og håndtering af høsten er en af de mest kritiske faser, hvor rettidighed og evnen til at tage de rigtige beslutninger afgør, om frøafgrøden bliver en succes eller en fiasko. Derfor har DLF udarbejdet et par hæfter, der giver gode råd om, hvordan du får frøet godt bjærget fra mark til lager, og hvordan du kvalitetssikrer frøet med korrekt tørring og efterbehandling. God læselyst!