Få et bedre udbytte med rajgræs PLUS

Landmænd over hele Europa bruger Rajgræs PLUS. De får mere hjemmeavlet foder pga. et højere og mere stabilt udbytte. Det kan ses på bundlinjen
Få et bedre udbytte med rajgræs PLUS

”Hovedårsagen til at vi bruger Rajgræs PLUS fra DLF er den meget hurtige etablering og det høje udbytte i starten af sæsonen”.

Claus Fenger, Landmand, Danmark

Rajgræs PLUS giver et højt udbytte tidligt på sæsonen, fordi væksten begynder i det tidlige forår. Desuden giver Rajgræs PLUS op til 20 % højere udbytte – derfor får du en mere pålidelig afgrøde og en højere grad af selvforsyning. Resultatet er mindre behov for indkøbt foder og altså flere penge sparet.

Mere mælk og kød

Alle landbrug er forskellige. At finde det rigtige græs til din jord, klimaet og din besætning bør ikke være et spørgsmål om at prøve sig frem. Det valg bør tages baseret på fakta. Rajgræs PLUS kan bruges både til slæt og afgræsning og er ideelt til tørre og stressede jorde, hvor udbytte, holdbarhed og høj foderværdi er nødvendige.

Hvad er Rajgræs PLUS?

Rajgræs PLUS er en stærk krydsning mellem italiensk rajgræs og engsvingel eller strandsvingel. Hvis du bruger blandinger med Rajgræs PLUS kan du øge dit udbyttepotentiale, energi indholdet og forbedre holdbarheden af markerne.

Rajgræs PLUS kan bruges både til slæt og afgræsning og er ideel til tørre og stressede jorde, hvor udbytte, holdbarhed og høj foderværdi er nødvendige.

PLUS sorterne kan bruges til mange formål og er baseret på et bredt og succesfuldt genetisk mix. De kaldes PLUS græsser, fordi de er en kæmpe forbedring i forhold til almindelige fodergræsser.

Find ud af hvilke Rajgræs PLUS sorter, der findes, og læs meget mere om konceptet her.