RadiMax - dybere rødder betyder stærkere vækst og bedre stresstolerance

RadiMax hjælper forædlere med at vælge sorter, der udvikler dybere rødder, som kan modstå hyppigere tørke forårsaget af klimaforandringer
RadiMax - dybere rødder betyder stærkere vækst og bedre stresstolerance

Landmænd og groundsmanagere står over for store udfordringer med hensyn til foder- og græsvækst

Klimaforandringer har allerede haft en effekt på landbrug, parkområder og andre områder med græs, og behovet for robuste, tørke-tolerante afgrøder og græs har aldrig været større

For at afbøde virkningerne af klimaændringer har danske forskere og planteforædlere arbejdet med at udvikle nye afgrøder med dybere rødder, der vil klare sig bedre i en verden, der sandsynligvis vil oplever hyppigere tørke. Det helt unikke forskningsprojekt og -anlæg ved navnet RadiMax startede i 2016. RadiMax er et samarbejde mellem DLF, tre danske universiteter og tre andre partnere. RadiMax besår af en screeningsfacilitet ved Københavns Universitet og en computerklynge ved Aarhus Universitet.

Fordelene ved tørke-tolerant græs er mange

Christian Sig Jensen, chef for Biotech hos DLF, fortæller: ”I dag har vi en stærk portefølje af tørke-tolerante sorter, og ved at bruge RadiMax-anlægget er vi i stand til at gøre den endnu stærkere i fremtiden."

Screeningsfaciliteten består af fire v-forme, som hver er tre meter dybe. De planter, der vokser på overfladen af ​​de jordfyldte forme, modtager kun kunstvanding fra bunden. Mobile telte sikrer, at der ikke falder regn på afgrøderne under tørkeprøverne. Hver v-form har kapacitet til 150 × 10 meter rækker af græsplanter. For planter, der vokser i midten, skal rødderne helt ned til tre meters dybde for at nå vand. ”Ved at måle biomassen over jorden får vi en meget god indikation på rodsystemet nedenfor” siger Christian s. Jensen.

Anlægget er også udstyret med plexiglasrør, der løber i en vinkel under hver planterække ned til bunden. Multispektrale kameraer i rørene kan registrere rodvæksten på forskellige punkter under vækst og under stress. ”Disse oplysninger,” siger Christian, ”fortæller os, hvor hurtigt hver avlslinje etablerer sig efter såning, og hvordan den reagerer på tørke”.

Alt plantematerialet, der går ind i screeningsfaciliteten, vil blive underlagt DNA-profilering. Screeningsresultater og DNA-profilerne analyseres derefter i computerklyngen for at generere genomiske selektionsmodeller, som opdrættere kan bruge til at forudsige roddybden hos nyt avlsmateriale.

Forårstørke, et relativt nyt fænomen i Nordeuropa forårsaget af klimaændringer, er en af ​​de udfordringer, et projekt som RadiMax kan hjælpe os med at imødegå. Hos DLF har vi brugt RadiMax-anlægget til at identificere de sorter inden for hver art, der er mest resistente over for forårstørke. RadiMax har allerede givet os en bedre forståelse af aktuelle sorter og arter. Det er vigtig viden, som vi nu kan bruge til at udvikle endnu stærkere og mere tørkebestandige sorter med et dybt rodnet.

Læs mere om RadiMax her.