CRISPR/CAS-metoden er fremtidens værktøj

På DLF AmbAs generalforsamling i Nyborg den 27. oktober 2020 slog bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersen i bestyrelsens beretning fast, at adgangen til de nødvendige værktøjer er en forudsætning for at kunne udvikle nye klimarobuste sorter og opretholde en stabil planteproduktion. Det gælder både adgangen til avancerede forædlingsmetoder og nødvendige plantebeskyttelsesmidler
CRISPR/CAS-metoden er fremtidens værktøj

Opfinderne af CRISPR/Cas-metoden fik for nylig tildelt Nobelprisen i kemi for deres arbejde

En stor anerkendelse, der står i dyb kontrast til de europæiske politikeres nølen i forhold til at acceptere den nye forædlingstekniks muligheder

-For at vinde kapløbet mod de store klimamæssige udfordringer er det helt afgørende, at vi tager alle værktøjer i brug. I en tid hvor alle taler om bæredygtighed og klimaforandringer er CRISPR/Cas-metoden blevet et uundværligt redskab i kampen om udviklingen af nye robuste planter. Vi er stadig som planteforædlingsvirksomheder uforstående overfor, at metoden bliver betragtet på lige fod med GMO i EU.
-CRISPR/Cas-metoden er fremtidens værktøj, hvad enten politikerne kan lide det eller ej i EU. Ellers risikerer vi at miste vigtige forædlingsinstitutioner i Europa, slog formanden fast.

Læs bestyrelsens beretning her.