Global tilstedeværelse sikrer et robust DLF

Ved regnskabsgennemgangen på DLF AmbAs generalforsamling den 27. oktober glædede adm. direktør Truels Damsgaard sig over, at frøselskabets strategiske udvikling både geografisk og forretningsmæssigt bidrager til en større robusthed i nogle meget dynamiske markeder
Global tilstedeværelse sikrer et robust DLF

DLF er på 10 år rykket tre pladser op på top-10 listen over verdens frøkoncerner målt på omsætning

DLF indtager nu syvende pladsen på listen

”Vi har fulgt en strategi, der nu betyder, at vi er tilstede i de strategisk vigtigste områder,” siger Truels Damsgaard.

”Vi har en stærk global organisation med dygtige medarbejdere i alle vores forretningsenheder. Det giver os en unik mulighed for at følge det globale frømarked og balancere udbud med efterspørgsel ved hjælp af en koordineret forsyningsplanlægning. Med vores adgang til frøproduktion i de bedste produktionsområder i verden, er vi også en partner, som vores kunder kan regne med - også i en corona-tid, hvor det sikrer det en ubrudt forsyningskæde. Og med et globalt team af dedikerede planteforædlere er vi førende, når det gælder udvikling af nye og bedre plantesorter inden for vores afgrødetyper,” fortæller Truels Damsgaard.

”Når vi kigger på, hvordan vores medarbejdere er fordelt og hvor i verden vi har vores forretning, er der en god balance. Det giver en virksomhed som vores en stor robusthed og fleksibilitet i et verdensmarked, hvor indtjeningsmulighederne forudsætter evne til at kunne handle på de muligheder, der opstår” konstaterer han.
Læs om DLFs forretning i Vi omsætter viden til vækst.