Nyt bestyrelsesmedlem i DLF

Jens Ellegaard blev på DLF AmbAs generalforsamling den 27. oktober valgt som nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem i DLF

Han afløser Anders Frandsen, der de sidste otte år har repræsenteret Nord- og Vestsjælland samt Bornholm i bestyrelsen

Jens Ellegaard er femte generation på slægtsgården Højstrupgård ved Dalmose, der drives med planteavl og herunder frøavl af hvidkløver og græsfrø. Han er ejer og bestyrelsesformand i virksomheden Ellegaard Göttingen Minipigs A/S, der producerer og sælger minigrise til biomedicinsk forskning på flere kontinenter.

Jens Ellegaard er landmandsuddannet og agronom og har en bred international kontaktflade via kunder og licenspartnere i Europa, Nordamerika og Asien.