Planteværn: kig på reelle risikovurderinger frem for populistiske strømninger

Christian Høegh-Andersen understregede på DLF AmbAs generalforsamling den 27. oktober 2020 vigtigheden af, at adgangen til nødvendige planteværnsmidler er en forudsætning for at kunne producere højværdiafgrøder som græsfrø i Danmark. Alt imens foregår der et stort arbejde med at finde løsninger og alternativer til plantebeskyttelsesmidlerne
Planteværn: kig på reelle risikovurderinger frem for populistiske strømninger

Formanden nævnte at virusgulsot havde udviklet sig til et massivt problem med udbyttetab op til 30-50 procent for de franske sukkerroedyrkere

Dertil nævnte han at den franske regering nu sadler om og tillader, at roerne igen kan bejdses og dermed beskyttes mod bladlus og virusinfektioner fra næste sæson

-Eksemplet viser, at det er alvorligt, når landbruget beder myndighederne om dispensation til anvendelse af nødvendige plantebeskyttelsesmidler, og vi vil gerne kvittere for, at Miljøstyrelsen i år har imødekommet dispensationer til at bejdsning af roefrø og til nedvisning af spinatfrø og kartofler før høst, sagde formanden.”

Frøbranchen mangler stadig afklaring i forhold til anvendelse af Reglone til vinterukrudtsbekæmpelse i kløver og engrapgræs.
-Vi arbejder hårdt i branchen på at finde konkurrencedygtige alternativer, men er ikke i mål endnu, så derfor har vi brug for mere tid og dermed en dispensation, hvis vi skal fastholde en engrapgræsproduktion i Danmark.

Der foregår fortsat en debat om glyphosats fremtid, og i Frankrig åbner man op til en begrænset anvendelse til ikke-pløjede marker, da man ikke kan finde brugbare erstatninger for midlet.
-Vi er som frønation dybt afhængige af adgangen til glyphosat for at kunne klare os i konkurrencen på det internationale marked for frø, hvorfor vi stadig håber de danske og europæiske myndigheder ser på den reelle risikovurdering af midlet og ikke følger bestemte populistiske strømninger, sagde formanden.

Læs bestyrelsens beretning her.