Vi omsætter viden til vækst

Truels Damsgaard, adm. direktør i DLF AmbA, kunne på selskabets generalforsamling den 27. oktober præsentere det hidtil stærkeste regnskabsresultat i DLFs lange historie med en omsætning på 7.437 mio. kr. og et EBIT på 423 mio. kr. i regnskabsåret 2019/20
Vi omsætter viden til vækst

Koncernomsætningen er 7.437 mio. kr. i 2019/20, hvilket er en fremgang på 2.143 mio. kr. eller 40 pct. i forhold til sidste sæson, hvilket er ny rekord for DLF. Samtidig er indtjeningen steget 48,4 pct. målt på EBITDA og 45,5 pct. målt på EBIT i nævnte periode, hvilket også er ny rekord.
Tilgangen af PGG Wrightson Seeds (PGW Seeds), der blev en del af DLF-koncernen 1. maj 2019, tegner sig størstedelen af omsætningsvæksten i foder- og plænefrø. Herudover er der også noteret en organisk vækst på fire pct. i foder- og plænefrø, der primært er drevet af et godt marked i Europa, der sammen med aktiviteterne i Nordamerika og de tilkøbte aktiviteter i New Zealand har bidraget meget positivt til resultatet.
Du kan finde mange flere oplysninger om DLF i forretningsrapporten Vi omsætter viden til vækst, der giver et godt overblik over forretningen. Her kan du læse om mange af koncernens aktiviteter inden for de enkelte forretningsområder og geografier.

CSR rapporten redegør DLF mere detaljeret beskrivelse af sine CSR-strategier og initiativer. Her kan du for eksempel læse om, hvordan planteforædlingen er omdrejningspunktet i koncernens grønne agenda-strategi.