Frømarkvandringer i efteråret

DLFs frøavlere er inviteret til efterårsmarkvandringer rundt om i landet. På grund af gældende regler om forsamlinger er der begrænsninger på deltagerantallet
Frømarkvandringer i efteråret

DLF arrangerer en række frømarkvandringer i efteråret til kompensation for de ellers så traditionsrige sommermarkvandringer, som restriktionerne i forbindelse med Covid-19 gjorde det nødvendigt at aflyse. På markvandringerne vil der være fokus på etablering, alternative muligheder for ukrudtsbekæmpelse og en masse andre aktuelle spørgsmål.

Markvandringerne blev indledt på Bornholm den 1. september, og der er planlagt i alt seks markvandringer rundt om i landet, hvor avlerne får en faglig update i frømarkerne og en status på frømarkedet.

Vi sender invitationer ud til avlerne med flere informationer om tid og sted. Du kan finde en oversigt over markvandringerne i kalenderen.