Hvilke arter består en blanding af?

Det kunne de landmænd, som var til Grovfoderdag i Hellevad, få svar på, da de besøgte de veletablerede græscirkler
Hvilke arter består en blanding af?

Carsten Clausen Kock fra SLF viste, hvordan 120 g N/ha i første slæt i stedet for 80 kg/ha presser især hvidkløveren i en ForageMax 35, mens en veletableret rødkløver i ForageMax 45 ikke påvirkes ret meget.

Tom Vestergaard fra DLF tog græsset med ind på foderbordet og fortalte, hvordan et første slæt med høj fordøjelighed, lav protein og højt sukker med fordel kan fodres op sammen med et senere slæt med lavere fordøjelighed og høj protein.

Som Tom sagde: ”Du kan med fordel undgå foderskifte, hvis du allerede i siloen kan samensilere to slæt, der supplerer hinanden. Ja, der er ekstra arbejde ved ensilering, men det er så meget nemmere, når du skal til at fodre op, for her undgår du de foderskift, der nogen gange betyder nedgang i mælkeydelsen”.

I vildtparcellerne, som blev etableret i foråret 2019, blev der lagt vægt på hvad der var sket i forhold til sidste år, og om nogle af blandingerne kunne bruges til blomsterbrak, som nu kan ligge i 2 år.

Regler for efterafgrøder og kvotetræk blev også gennemgået, så de besøgende var helt up to date.

Der var fire cirkler med forskellige efterafgrøde/blomsterblandinger, hvor hver enkelt art var sået i renbestand, så man kunne se, hvad de enkelte blandinger indeholder.