Stærk vækst i DLF på top- og bundlinje

Med en omsætning på 7.437 mio. kr. og et EBIT på 423 mio. kr. i regnskabsåret 2019/20 præsenterer DLF det hidtil stærkeste regnskabsresultat. DLF har leveret organisk vækst på vigtige kernemarkeder i Europa og Nordamerika trods forårets udfordringer
Stærk vækst i DLF på top- og bundlinje

Koncernomsætningen er 7.437 mio. kr. i 2019/20, hvilket er en fremgang på 2.143 mio. kr. eller 40 pct. i forhold til sidste sæson. Samtidig er indtjeningen steget 48,4 pct. målt på EBITDA og 45,5 pct. målt på EBIT i nævnte periode. Købet af PGG Wrightson Seeds (PGW Seeds), der blev effektueret 1. maj 2019, tegnede sig for hovedparten af omsætningsvæksten i foder- og plænefrøaktiviteterne. Korrigeret for opkøbet skønnes den organiske omsætningsvækst at have udgjort fire pct., hvilket primært kan henføres til den europæiske forretning, der sammen med aktiviteterne i Nordamerika og de tilkøbte aktiviteter i New Zealand har bidraget meget positivt til resultatet.

EBIT udgjorde 423 mio. kr.; en fremgang på 45 pct., og årets koncernresultat efter skat blev på 244 mio. kr.

Truels Damsgaard, adm. direktør i DLF, glæder sig over regnskabsresultatet oven på en sæson, hvor integrationen af mange nye medarbejdere har fyldt godt i kalenderen:

2019/20-sæsonen var på flere niveauer bemærkelsesværdig. Først og fremmest glæder jeg mig over en vellykket integration af PGW Seeds på den sydlige halvkugle. Der har været fokus på at implementere vores nye koncern- og ledelsesstruktur, og vi er nået rigtigt langt i den proces.

Vi har etableret nogle globale netværk, hvor vi internt deler meget værdifuld information om dynamikken i frømarkederne, som vi aktivt kan udnytte i hele værdikæden fra forskning og udvikling til afsætningsleddet. Der er gennemført en række strategiske ændringer, som understøtter tværgående funktioner inden for forskning og udvikling, økonomi, IT samt HR.
Opkøbet har givet en ny og stærk balance i DLFs globale aktiviteter.

Covid-19 pandemien faldt i foråret sammen med højsæsonen for afsætningen af frø, og det gav en række udfordringer, som medarbejderne skulle forholde sig til, samtidigt med at sæsonen udviklede sig til at blive en af de travleste.

Medarbejderne har leveret en flot holdindsats over alt. Forretningen blev holdt i gang, mens vi passede på hinanden. Vi har haft en stærk indtjening i vores forretningsenheder på hovedmarkederne Nordamerika, New Zealand og Europa. I Sydamerika har vi stadig nogle udfordringer, men vi er kommet langt.

Koncernens roe- og grøntsagsfrøaktiviteter tegner sig for 15 pct. af koncernomsætningen. Jensen Seeds A/S fordoblede omsætningen og mere end fordoblede indtjeningen efter en rekordstor spinatfrøhøst både areal- og udbyttemæssigt i 2019.
MariboHilleshög-koncernen var udfordret af en faldende sukkerproduktion i Rusland og Kina, mens afsætningen af roefrø på nærmarkederne havde en positiv udvikling.

Truels Damsgaard ser en virksomhed, der er godt rustet til fremtiden:
DLF har over de seneste tre år fordoblet omsætningen, og koncernen har udvidet sine aktiviteter både geografisk og forretningsmæssigt. Vi har nu en virksomhed med 2.000 dygtige medarbejdere dedikeret til frø over hele verden. Det er et meget stærkt fundament.

DLF AmbA holder generalforsamling den 27. oktober på Hotel Nyborg Strand