Vil du hjælpe de danske sommerfugle?

Lange tørkeperioder samt forringelse af levestandarder har medført, at sommerfuglene lider
Vil du hjælpe de danske sommerfugle?

Data fra Sommerfugleatlas, som er et sammearbejde mellem Naturbasen og Naturhistorisk Museum Aarhus, viser, at bestanddelen af danske sommerfugle er forsvindende lille.

De sidste nye data om de danske sommerfugle viser et skræmmende billede. Der er kun 8 arter, som scorer bedre i 2020 end gennemsnittet for de forrige fire år, mens 52 arter scorer dårligere.

Mange arter har ekstremt lavt spredningspotentiale, og årets nedgang vil derfor medføre forringet sommerfuglefauna, hvor der med ét hug kan være skåret 20-30% af de sjældne arters forekomst væk.

Tilbagegangen skyldes først og fremmest en kontinuerlig forringelse af de i forvejen begrænsede levesteder for arterne, men lange tørkeperioder om sommeren kombineret med høj vandstand om vinteren kan også være medvirkende til dette.

Men de rigtige blomsterløg kan være med til at hjælpe de danske sommerfugle. Læs mere om vores blomsterløg, som er særlig velegnet til sommerfugle i vores blomsterløg-katalog.

Hvis du er har brug for rådgivning, er du også velkommen til at kontakte en af vores dygtige konsulenter.