Klaus K. Nielsen får ny lederrolle i DLF

DLF har udnævnt Klaus K. Nielsen til Director of Corporate External Affairs med effekt fra 1. juli 2021. Klaus K. Nielsens ansvar bliver at varetage DLFs strategiske interesser gennem dialog og interaktion med relevante myndigheder og industrielle organisationer globalt
Klaus K. Nielsen får ny lederrolle i DLF

Som Director of Corporate External Affairs skal Klaus sikre, at virksomhedens produkter er godt positioneret i forhold til den grønne omstilling, hvor emner som bæredygtigt produktion af grovfoder, produktion af grønne proteiner samt kulstofbinding i jord er i centrum

Klaus vil deltage i forskellige netværk, hvor han vil være virksomhedens stemme i de komplekse og strategisk vigtige spørgsmål, der håndteres i de relevante fora.

Truels Damsgaard, adm. direktør i DLF, ser funktionen som et vigtigt strategisk indsatsområde:
”Forretningsudviklingen i DLF er påvirket af mange stakeholders, og vi ser det som en vigtig opgave at styrke vores repræsentation og indflydelse på både nationalt og internationalt plan. Derfor er jeg rigtig glad for, at Klaus har sagt ja til opgaven. Hans stærke faglige baggrund og indgående viden om forretningen er et solidt fundament til at varetage vores interesser inden for emner som eksempelvis den grønne omstilling, genteknologi og IP-rettigheder.”

Klaus K. Nielsen er hortonom og Ph.d. i plantemolekylær biologi. De seneste 15 år har han haft ansvaret for DLF-koncernens forsknings- og udviklingsaktiviteter globalt. Hans store engagement og viden har været stærkt medvirkende til at holde DLFs innovative udvikling på et højt niveau.

Klaus K. Nielsens hidtidige ansvarsområde skal fremover varetages af Derek Bartlem, der tiltræder jobbet som Chief Scientific Officer pr. 1. juli 2021.