Tips til etablering af kløvergræs

Kløver i græsmarken bidrager til et højere proteinindhold, en større foderoptagelse og med kvælstof til sædskiftet
Tips til etablering af kløvergræs

Der er store forskelle i andelen af kløver i græsmarken hos landmænd, som kan skyldes følgende:

  1. For dyb såning af kløver, som er meget småfrøet
  2. For kraftig dæksæd, som ikke levner lys og plads til en god etablering af kløver
  3. Bladrandbiller som ødelægger svagt etablerede og små kløverplanter
  4. For kraftig gødskning af kløvergræsset

Sådybden af kløver, timoté og engrapgræs skal være maks. 1. cm, da de har meget små frø. Se frøstørrelser af forskelle græsmarksarter i nedenstående figur:

Da de fleste af de danske græsblandinger indeholder hvidkløver, bør kløvergræs sås i maks. 1. cm dybde i et fast såbed. Som man kan se i figuren nedenfor falder fremspiringsprocenten hurtigt ved øget sådybde i småfrøet arter såsom timoté og hvidkløver, mens storfrøet arter som tetraploid ital. rajgræs tåler dybere såning.

* Alm. rajgræs tetraploid og hybridrajgræs har samme store frø som tetraploid Ital. rajgræs. Bemærk at diploide sorter af disse arter har næsten halvt så store frø som tetraploide sorter.

Det er ofte svært at styre sådybden i en løs og sandet jord, så her er det især vigtigt at jorden er pakket inden såmaskinen kommer. Sæt fokus på det arbejdet, der laves forud for såning, således at:

  1. Pløjningen er i orden.
  2. Ujævnheder er jævnet ved en let harvning – pas på ikke at harve for dybt så jorden bliver løs og tør.
  3. Jorden er pakket enten med jordpakker, pakkevalse på harve eller ved tromling

I en pakket jord er det nemt at styre sådybden og samtidig sikres fugten i den øverste cm, så frøene kan spire. Er der ikke risiko for jordfygning er det helt klart en fordel at tromle efter såning af kløvergræsset. En tromling efter såning giver en hurtigere fremspiring og trykker sten og ujævnheder, så marken er jævn og klar til at skårlægger og rive kan arbejde uden at få jord med ind i græsset.

Uanset om der sås på sandjord eller lerjord er det vigtigt at jorden ”smuldrer” godt om frøet, så der sikres god kontakt mellem frø, fugt og jord.

Få flere tips til etablering af græsmarken hos din produktkonsulent.