Klimaløsninger og planteforædling

Den danske og europæiske politiske dagsorden ændrer sig meget i disse tider. Overskriften er klima – klimatilpasning og afbødning af klimaeffekter. Her spiller lovgivningen omkring planteforædlingen en central rolle i bestræbelserne for at finde de nødvendige løsninger
Klimaløsninger og planteforædling

Klaus K. Nielsen giver i det seneste nummer af Tidsskrift for Frøavl en status på planteforædlingens rolle i at bidrage med klimaløsninger samt potentialerne i gen-editering, en forædlingsteknologi, der kan bidrage positivt til at udvikle nye sorter med forbedrede egenskaber. Læs artiklen her