Styrk din selvforsyning med protein

Græsmarkerne spiller en central rolle i proteinproduktionen på kvægejendomme. Analyser af græsset viser store variationer i proteinindholdet på mellem 10 og 20 %
Styrk din selvforsyning med protein

Der er således et stort økonomisk potentiale på mange kvægejendomme ved at arbejde med proteinindholdet i græsset

De aktuelle proteinpriser sætter yderligere fokus på at øge selvforsyningen med protein

Du kan påvirke proteinindholdet gennem valg af:
• Græsarter og -sorter
• Slætstrategien
• Kløverindholdet i marken
• Gødskning

Det er vigtigt, at gødskningen er afstemt i forhold til din kløverandel. Nogle græsmarker mangler kløver i forhold til at sikre græsmarken tilstrækkeligt med kvælstof. Det giver lavere proteinindhold og udbytte. En grovfoderanalyse kan fortælle noget om gødskningsniveauet af svovl og kalium, hvilket kan påvirke proteinindhold og udbytte.

Gennem valg af græs- og kløversorter kan du sætte fokus på proteinudbytte. I figuren kan du eksempelvis se, at den nye type hvidkløver BRIANNA med ekstra store blade har et væsentlig højere proteinudbytte end målesorten i Landsforsøgene.

Du finder kun ekstra storbladet hvidkløver BRIANNA i ForageMax-blandingerne eller hvis du får lavet en specialdesignet gårdblanding.

Kontakt DLF’s produktkonsulenter, når du ønsker at drøfte sammensætning og
funktion af dine græsblandinger.