Fra frø til foderbord

Hvad er opskriften på at levere græsfrø af den højeste kvalitet? Få svaret af driftsleder Georg Sangill
Fra frø til foderbord

Georg Sangill er driftsleder på Møltrup Optagelseshjem i Timring ved Vildbjerg

Her har han haft ansvaret for landbruget i 15 år

Jorden er JB 1 - groft sandjord, og de 105 ha dyrkes med grovfoder til de 70 malkekøer, kartofler, korn og græsfrø. Georg har frøavl af alm. rajgræs OVAMBO 1, der er en af DLF's nye kvalitetssorter. I 2019 havde hans frø efter rensning en renhed på 99,9 pct., var helt fri for ukrudt og havde en spireevne på 96 pct. Vi har bedt Georg om at fortælle hvad opskriften er på at levere frø med en så god kvalitet.

-Vi har dyrket frø i over 50 år på denne ejendom,” fortæller Georg. Vores sædskifte med vekselafgrøder og mange vårafgrøder er en fordel, når man skal finde rene marker til frøavl, og vi forbereder os godt, inden vi lægger frø ud i en mark.

Allerede to år før bliver marken tjekket for græsukrudt, og der bliver sat ind med en effektiv behandling, hvis det er nødvendigt. Alle marker bliver pløjet.

Omhyggelig etablering

-Vi lægger frøet ud om foråret og sår 8 kg basisfrø sammen med 110 kg vårbyg pr. ha med rotorsættet. Marken bliver holdt ren for ukrudt, og efter høst fjerner vi halmen hurtigst muligt og pudser kornstubben i bund. Det giver lys og luft til udlægsmarken så den kan gro godt til, og senere får bedriftens kvier lov til at afgræsse genvæksten frem til den 10. oktober.

Frømarken passes og plejes

I foråret får frømarken 170 kg N pr. ha i kunstgødning fordelt på to tildelinger. Nyfremspiret ukrudt som kamille og storkenæb kan bekæmpes effektivt, og ved skridning bliver afgrøden vækstreguleret med op til 0,8 l Moddus pr. ha.
-Vækstreguleringen sikrer, at afgrøden holder sig stående under blomstringen, og at vi undgår tidlig lejesæd, fortæller Georg.
- Det giver en bedre frøudvikling og en nemmere høst. Frømarken behandles også mod rust- og bladpletsvampe af et par omgange. Vores lette sandjord gør vanding nødvendig, og her i 2020 startede vi med at vande frømarken den 21. april. Det er vigtigt at komme i gang fra starten af, og frømarken er blevet vandet med 4 x 25 mm gennem sæsonen 2020.

Høst og tørring for den bedste kvalitet

Når rajgræsset blomstrer, sætter Georg et kryds i kalenderen.
Vi regner med ca. 39 dage fra fuld blomstring til afgrøden skal høstes, og det er en god rettesnor.
Ved høst er vandprocenten 20-25 pct., og når det første læs er tanket af, bliver frøet kørt hjem på planlageret, hvor tørringen sker omgående. For at sikre den bedste spireevne må frøet ikke tage varme, og det skal tørres ned til 10-11 pct. lige efter høst.
-Vi får målt vandprocenten løbende, så vi kan følge processen. Når frøet er færdigtørret, køler vi med kold luft. På den måde sikrer vi, at frøet holder sig bedst muligt, indtil det er klar at blive leveret til frørenseriet i DLF.

Kvalitetsfrø betaler sig – også for frøavleren

Når frøet bliver afregnet af DLF, bliver prisen korrigeret op, når kvaliteten er høj. Er spireevnen og renheden i top, kan frøavleren opnå et tillæg på over 400 kr. pr. ha. Til gengæld udløser kvikfrø et fradrag på 10 pct. hvilket let kan beløbe sig til en straf på over 1.000 kr. pr. ha
- DLF sørger for at vores incitament for at lave kvalitetsfrø er intakt, så det styrer vi efter, slutter Georg Sangill.

Du finder bl.a. OVAMBO 1 i ForageMax 33 til slæt og afgræsning. Læs mere om blandingen her.