Græs i fokus

Græs, kløver og lucerne er super interessante afgrøder med klima- og miljøfordele
Græs i fokus

PLANTER I FOKUS arrangeret af SEGES, Aarhus Universitet og Københavns Universitet satte i uge 2 fokus på en række tiltag, der skal hjælpe os til en grønnere verden og løse landbrugets klimaudfordring

Forskere og rådgivere fremhævede i flere af webinarerne græssets potentialer. Både i forhold til klimamæssige og miljømæssige tiltag kan græs hjælpe i den rigtige retning

Produktion af græs og kløvergræs til foder og føde udnytter solens energi på en meget effektiv måde til produktion af både biomasse og protein samtidig med at der sker en betydelig kulstoflagring i jorden og en minimal udvaskning af næringsstoffer. Lucerne og kløvers evne til at binde luftens kvælstof og omdanne den til protein i planterne er også en yderst interessant mulighed, der har store fordele både miljø- og klimamæssigt.
Forsøg dokumenterer at flerårige græs og kløverafgrøder årligt opbygger betydelige mængder kulstof i jorden og at flerårige afgrøder øger kulstofindholdet i jorden både i pløjelaget og under pløjelaget.

Troels Toft, Sektordirektør i SEGES, fremhævede lucerne som en afgrøde vi kommer til at interessere os mere for fremover: ”Lucerne er kendt for at opbygge et dybt rodnet og opfylder betingelserne for at opbygge kulstof langt ned i jorden. DLF har investeret i planteforædling i denne art, og jeg tror vi vil se flere lucernemarker fremover i Danmark.”