Opskriften på økologiske græsfrø i høj kvalitet

Hvordan producerer du økologiske græsfrø af meget høj kvalitet? Hør Henning Bjerre Knudsen fortælle om sin avl her
Opskriften på økologiske græsfrø i høj kvalitet

Kvalitetsfrø kræver rene marker og optimal dyrkning

​Henning Bjerre Knudsen er økologisk frøavler i Havsted ved Bylderup-Bov i Sønderjylland. Han startede som økolog i 1993 med malkekøer og har de seneste 20 år haft en ren planteavlsbedrift

Jorden er JB 1 - grov sandjord - og de 68 ha dyrkes med græsfrø, bælgplanter og korn. Henning har frøavl af rajsvingel PERSEUS, der er en af DLF’s Rajgræs PLUS sorter med høj foderkvalitet og særdeles god holdbarhed. Frøavl uden kemi er en svær disciplin. Alligevel lykkes det år efter år for Henning at levere høje udbytter af rent frø med en renhed på 99 pct. eller mere, af en meget høj kvalitet fri for kvik og med en god spireevne.

-Jeg har en god faglig sparing med frøavlskonsulent Finn Nørgaard, og frøafgrøderne har første prioritet i mit sædskifte, fortæller Henning. -Forberedelserne til frømarken starter to år før udlægget, så vi sikrer, at marken er helt fri for problemukrudt. Vi har mange vårafgrøder som hestebønne, havre, vårhvede og vårbyg i sædskiftet, og sammen med kraftige efterafgrøder er det med til at holde problemukrudtet væk.
To år før frømarken skal etableres, bliver marken tjekket for kvik, og der bliver sat ind med en effektiv jordbehandling, hvis der er behov for det. Alle marker bliver pløjet.

Omhyggelig etablering

-Vi lægger frøet ud om foråret og sår 10 kg basisfrø med en radsåmaskine 3-4 dage efter kornsåningen. Det giver en god og ensartet etablering, og vi snitter halmen ved høst af dæksæden og pudser stubben i bund. Frømarken bliver afpudset 2-3 gange i løbet af efteråret, og i starten af oktober tilfører vi omkring 60 kg N pr. ha i kvæggylle, forklarer Henning.

Intensiv vanding i frømarken

I starten af april får frømarken 120 kg N pr. ha i form af svinegylle, så der er gødning nok til at frømarken er forsynet frem til høst. Desuden suppleres med kartoffelsaft, der tilfører afgrøden kalium og svovl.
-Vi bliver nødt til at ’stjæle’ gødning fra kornet, så vi kan gøde frømarken optimalt. Frøafgrøden skal være kraftig, så den kan konkurrere godt mod ukrudtet, fortæller Henning.
- Vores lette sandjord gør vanding nødvendig, og i 2020 startede vi med at vande frømarken den 7. april. Det er vigtigt at komme tidligt i gang, og frømarken bliver vandet 5-7 gange med 25 mm gennem vækstsæsonen, sidste gang en uges tid efter blomstringen.

Høst og tørring for den bedste kvalitet

Rajsvingel PERSEUS blomstrede i 2020 fra den 16.-26. juni, har Henning noteret i sin kalender.
Vi regner med ca. en måned fra blomstring til afgrøden skal skårlægges, og i år skårlagde vi rajsvinglen den 16. juli. Vi skårlægger afgrøden, mens den stadig er grøn og dryssespildet er minimalt. Efter 3-4 dage på skår høster vi frømarken.
Ved høst er vandprocenten 20-25 pct., og frøet bliver kørt hjem på planlageret, hvor det blæses igennem med kold luft indtil det er eftermodnet. For at sikre den bedste spireevne må frøet ikke tage varme, og det skal tørres ned til 10-11 pct. vand straks efter høst.
-Jeg graver frøbunken igennem på 2. dagen så jeg undgår ’døde’ lommer i frøet. Når frøet er færdigtørret, køler vi med kold luft. På den måde sikrer vi, at frøet holder sig bedst muligt, indtil det er klar til at blive leveret til frørenseriet i DLF.

Kvalitetsfrø betaler sig – også for frøavleren

Når frøet afregnes af DLF, er prisen i top, når kvaliteten er høj, og frøavleren kan opnå et tillæg på over 400 kr. pr. ha. Til gengæld udløser kvikfrø et fradrag på 10 pct. hvilket let kan beløbe sig til en straf på over 1.500 kr. pr. ha - DLF sørger for, at der er kontant belønning for at producere kvalitetsfrø, så det er en god motivation for mig, slutter Henning Bjerre Knudsen.