Roden til stærke græsser og levende jord

Sår du græsser med kraftige og dybtgående rødder, får du større sikkerhed for et højt udbytte under udfordrende forhold
Roden til stærke græsser og levende jord

Sunde planter med stærke rødder:

  • sikrer grovfoderudbyttet under udfordrende forhold
  • er mere modstandsdygtige over for tørke
  • giver bedre optagelse af næringsstofferne
  • forbedrer jordstrukturen
  • øger kulstoflagring i jorden

I DLF arbejder vi med at forædle græsser med kraftige og dybe rødder, således at de bedre kan modstå perioder med tørkeforhold og sikre dit græsudbytte.

Drone-foto fra DLF’s forædlingsstation i Frankrig. Her kan du se forskellige arter og sorters vækst under tørke.

På RadiMax anlægget tester vi sammen med Københavns Universitet rodstrukturen på flere af vores græssorter. Anlægget tager billeder af rødderne samtidig med, at planterne udsættes for tiltagende tørke. Når græsrødderne analyseres, kigges på rodhastighed, -masse og -dybde.

Flere DLF sorter er allerede afprøvet og har vist, at de har et kraftigt og dybt rodnet sammenlignet med andre sorter. Vi kalder dem for ”Verified by RadiMax”: OVAMBO, GARBOR, HUMBI, HIPAST og HYKOR.

Du kan finde sorterne i flere af ForageMax blandingerne her.

Kontakt os hvis du ønsker at drøfte sammensætning og funktion af dine græsblandinger.