Vil du tjene 980 kr. mere pr. ha?

Når du vælger kløvergræsblandinger med de nyeste græs- og kløversorter, kan du øge udbyttet og holdbarheden af din græsmark
Vil du tjene 980 kr. mere pr. ha?

I figuren kan du for eksempel se, at SAQUI giver 3.120 foderenheder mere i 1.-3. brugsår sammenlignet med måleblandingen.

Men én sort udgør ikke hele blandingen. Det er nødvendigt at se på helheden i en blanding som f.eks. ForageMax 35, som indeholder rajgræssorterne ABOSAN 1, SAQUI, OVAMBO 1, samt 13 % hvidkløver BRIANNA og SILVESTER konventionelt:

I konventionel ForageMax 35 kan du høste 2.235 foderenheder mere over tre brugsår, svarende til 750 foderenheder pr. år. Koster en foderenhed 1,30 kr., giver det en merindtægt på ca. 970 kr. pr. ha. pr. år.

Laves en tilsvarende beregning for Økologisk ForageMax 35, hvor der med samme beregning er 1.963 foderenheder mere over 3. brugsår, svarende til 654 foderenheder pr. ha. pr. år, giver det et plus på 980 kr. pr. ha. pr. år, når en foderenhed koster 1,50 kr.

Beregningerne er baseret på resultater fra Landsforsøgene samt ovenstående procentvise sammensætning (se tabel).

Kontakt DLF’s produktkonsulenter, når du ønsker at drøfte sammensætning og funktion af dine græsblandinger.