Frøhøsten er godt i gang

Der har været travlhed blandt DLFs frøavlere i den sidste tid
Frøhøsten er godt i gang

Det gode danske høstvejr er blevet udnyttet og vi regner med at godt 2/3 af arealet til høst 2021 er høstet

- og i den østlige del af landet er mere end 80 pct. i hus

Generelt pæne udbytter
Vi har endnu kun fået indleveret to pct. af vores avl på vore afdelinger, så det er derfor er det vanskeligt at spå om udbyttet. Dog er der en tildens til, ud fra hvad vi ser og hører, at vi generelt får en god frøhøst.

Alm. rajgræs
Alm. rajgræs er vores største art og vi regner med at knap halvdelen af dette areal er høstet i de områder der har haft det mest tørt, mens der kun er høstet ganske lidt i f.eks. Vest- og Nordvestjylland. I Vendsyssel er 80 pct. høstet hvilket er ret usædvanligt, da dette område normalt er sidst med høsten. Udbyttet af det, der er høstet i de tørre områder i Jylland varierer meget, men er bedre end frygtet, måske tæt på normal udbytte. Vi forventer gode udbyttet i det, der skal høstes i den kommende uge, som generelt ser godt ud. De fleste sorter vil være klar i den kommende uge. Rajgræsset er fortrinsvis placeret i Vestdanmark, men på Sjælland og Bornholm er den største del af rajgræsset høstet med gennemsnits udbytte. Så alt i alt tror vi på et rigtig godt udbytte over middel i alm. rajgræs.

Rødsvingel
Rødsvingelhøsten er vel overstået. Høsten er gået nemt, og vi forventer udbytter over middel i denne art. Rumvægten, som var dårlig sidste år, virker til at være på et mere normalt niveau i år, men lettest hvor der har været tidlig og for kraftig lejesæd.

Engrapgræs
Engrapgræshøsten er gået fint, og vi forventer en god høst med udbytter over middel i denne art. På Sjælland og Lolland Falster har det i nogle områder været meget tørt, men de fleste marker har klaret sig tilfredsstillende igennem de tørre forhold, også fordi engrapgræsset generelt er placeret på den bedste jord.

Strandsvingel
Omkring 2/3 af strandsvingel er høstet. På Sjælland og Lolland Falster er strandsvinglen stort set høstet og udbytterne tegner lovende. På Fyn er enkelte begyndt i slutningen af sidste uge, men de fleste skal høste direkte i denne uge. Vi tror vi får en god strandsvingel høst på landsplan.

Hvidkløver
Hvidkløver er skårlagt i uge 28 og 29 og mange har høstet i sidste uge og i weekenden. Der er høstet 75 pct. af arealet, og udbytterne for de konventionelle afgrøder ser lovende ud, hvorimod skadedyrene i de økologiske afgrøder har taget for sig af ”retterne”.

Øvrige arter
Bakkesvingel og engsvingel er høstet, det meste under gode betingelser, og vi forventer gode udbytter. Ital. rajgræs er høstet på Bornholm, og udbyttet forventes her lidt under et 5 års gennemsnit, med store variationer på grund af tørken. I Jylland er det meste høstet med udbytter over femårsgennemsnittet.