Film om DLF fra Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer laver en serie af film om danske virksomheder i fødevareklyngen der arbejder med bæredygtige produkter. Den førstefilm i serien er fra DLF og handler om frøets vej fra forædling til kunderne - eller "Fra marken til Parken" som titlen blev
Film om DLF fra Landbrug & Fødevarer

Filmen indgår som en del af landbrugserhvervets omdømme i den digitale kampagne omkring Åbent Landbrug 2021 under temaet:

'Eksport der skaber velfærd'

Ud over grundfilmen, som du kan se her vil der være små bidder til Sociale Medier - se eksempel her