Frøavlernes indtjening sætter ny rekord for 2020-høsten

DLFs frøavlere runder med slutafregningen for høst 2020 i juni termin en indtjening på over 15.000 kr. og et dækningsbidrag 1 på 11.200 kr. pr. ha. Det er det højeste nogensinde. En flot salgssæson betyder, at DLF kan udbetale ekstra 85 mio. kr. til sine frøavlere
Frøavlernes indtjening sætter ny rekord for 2020-høsten

DLFs frøavlere får sig en dejlig overraskelse, når de fredag den 11. juni tjekker slutafregningen for frøhøsten 2020

Avlerne kan i gennemsnit indkassere godt 15.000 kr. pr. ha

Dermed placerer frøhøsten 2020 sig indtjeningsmæssigt solidt i toppen efter en række gode år, hvor dækningsbidrag 1 i frø har ligget på et stabilt højt niveau på omkring 10.000 kr. pr. ha.

I forhold til acontoudbetalingerne i december er restudbetalingen til DLFs avlere toppet med godt 85 mio. kr.

Baggrunden for de flotte tal er, at DLF – på trods af usikre markedsforhold og nedlukninger på nogle af de vigtige markeder - har haft en travl sæson, hvor især de private forbrugere har sået frø i plænerne som aldrig før. Derfor har afsætningen og indtjeningen oversteget forventningerne, og det kommer nu DLFs ejere til gode.

2020-høsten i Danmark var lidt under normalen med et udbytteindeks for alle arter på 98 set i forhold til et femårs gennemsnit. Den største art, alm. rajgræs, leverede et indeks på 101, og lå sammen med engrapgræs, hundegræs og hvidkløver over gennemsnittet, mens rødsvingel, bakkesvingel og strandsvingel var ramt af udbytter under normalen.

-Vi glæder os over, at vi i 2020 kan sende en afregning til vores frøavlere, der ligger helt i top - vel at mærke i en sæson, hvor udbytter og kvaliteter ikke var helt i top, siger Jørn Lund Kristensen, avlsdirektør i DLF.

-Vi har haft et højt aktivitetsniveau på vores afdelinger med at forsyne kunderne med frø, og vi er rigtig glade for, at vi kan kvittere for en rigtig god sæson med en finalafregning til avlerne på over 15.000 kr. pr. ha. Det sikrer avlerne en merindtjening i frø, der ligger på et højt niveau selv i et år, hvor prisudviklingen på korn og raps er stærk.

Du kan læse mere om økonomi for høsten 2020 i juni-nummeret af Tidsskrift for Frøavl .