Tips til 2. slæt i græsmarken

Tiden er kommet til at beslutte tidspunktet for 2. slæt i græsmarken. Ud over vejret er der flere overvejelser, man kan gøre sig. Hvad er målet med 2. slæt? Og skal det anvendes til de malkende eller planlægger du at anvende det til goldkøer/kvier? De fleste anvender 2. slæt til de malkende. Her er målet højt proteinindhold og høj fordøjelighed
Tips til 2. slæt i græsmarken

Fordøjelighed

Generelt ønskes der en høj fordøjelighed, da køerne kan optage mere grovfoder og derved spares der på fodringsomkostningerne. Herudover har forsøg vist, at køerne har et højere ydelsespotentiale som følge af den højere fordøjelighed. Målet på mange bedrifter er en fordøjelighed på 78-80 % af det organiske stof. Til sammenligning viste grovfoderanalyserne af 2. slæt for 2020 en gennemsnitlig fordøjelighed på 76,6% for de konventionelle og 74,5% for økologerne. 10% af analyserne viste en fordøjelighed over 80 %.

Af figuren herunder kan du se udvikling i forskellige kløvergræsblandingers fordøjelighed af org. stof mellem 1. og 2. slæt. Som det ses falder fordøjeligheden hurtigt. I forsøgene ses at såfremt målet for fordøjeligheden er 78-80 %, skal intervallet mellem 1. og 2. slæt være maks. 25 dage.

Proteinindhold

Proteinindholdet i græs kan udgøre en betydelig del af køernes proteinforsyning og dermed sænke omkostningerne til fodringen. Grovfoderanalyserne for 2020 viste et gennemsnitligt proteinindhold 158 g/kg TS for konventionelle og 146 g/kg TS for økologer. 10% af analyserne af 2. slæt for konventionelle var på over 190 g råprotein. Hvis du ønsker at optimere proteinindholdet i din 2. slæt kløvergræsensilage på nuværende tidspunkt, skal du kigge på din slætstrategi. I figuren herover ses, hvordan proteinindholdet falder i dagene mellem 1. og 2. slæt. med gennemsnitligt 3,9 g/kg TS/dag.

Når der ses på både fordøjelighed og proteinindhold, kan det være et godt mål at tage 2. slæt efter 25 dage, hvis vejret tillader det. På dette tidspunkt er der ikke et særligt stort udbytte, hvorfor der skal opmærksomhed på fortørringen. I en tør periode og med relativt lavt udbytte er det sandsynligt, at græsset skal rives sammen samme dag som skårlægning, eller alternativt strenglægges ved skårlægning. Målet er 30-35% TS, hvilket er den bedste kombination i forhold til tab, foderoptagelse og stabilitet i stakken.

Falder 2. slæt i en meget varm og tør periode kan du overveje at øge slætintervallet og bruge 2. slæt til kvierne.

Anbefalet skårlægningshøjde

For at opnå bedre holdbarhed i kløvergræsmarken bør der være fokus på ikke at skårlægge for dybt. Derfor anbefales det at skårlæggei følgende højder:

Blanding 42, 43, 45, 46 og 47: 7-8 cm

Blanding 22, 35, 40, 41, 49 og 50: 5-6 cm