Tips til etablering af efterafgrøde i majs

Veletablerede græsefterafgrøder i majs leverer organisk stof til jorden og giver en mere levende jord. Men det kræver omhu, korrekt timing og teknik at få efterafgrøden til at lykkes mellem majsrækkerne
Tips til etablering af efterafgrøde i majs

For at få succes er det vigtigt, at du forholder dig til følgende:

  • Hvilken såteknik etableres efterafgrøden med?
  • Hvilke græsarter sår du?
  • Hvilken type majssort har du i marken?
  • Vejret omkring etablering af efterafgrøden

Hvilken såteknik etableres efterafgrøden med?

Græs etablerer sig hurtigst og bedst, når det har en god kontakt med jord og fugt. Derfor får du den bedste etablering af græsset, når det sås ud i forbindelse med radrensning. Spreder du efterafgrøden ud i marken, vil græsset ligge ovenpå jorden og der vil der typisk gå længere tid inden det spirer. Samtidig bliver fremspiringen meget afhængig af, at der er fugt i overfladen eller at der efterfølgende kommer nedbør.

Hvilke græsarter sår du?

Græs er bedste valg som efterafgrøde i majs, evt. sammen med lidt cikorie. Du kan anvende de forskellige græsarter på følgende måde:

Strandsvingel: Såes når majsen har 3-4 blade, samtidig med 2. ukrudtsbekæmpelse/radrensning i marker med moderat ukrudtstryk

Diploid, tetraploid alm. rajgræs eller hundegræs: Såes når majsen har 7-8 blade, samtidig med tredje ukrudtsbekæmpelse/radrensning
Brug med fordel blandingen "Efterafgrødegræs majs - hurtigvoksende" (Se side 22 i katalog)

Sildig diploid alm. rajgræs og cikorie: Såes når majsen har 7-8 blade, samtidig med tredje ukrudtsbekæmpelse/radrensning
Brug med fordel blandingen "Efterafgrødegræs majs m. cikorie" (Se side 22 i katalog)

Hybridrajgræs, Rajsvingel - rajgræstype eller ital. rajgræs i bredbladede og hurtigvoksende majs: Såes når majsen har 7-8 blade samtidig med tredje ukrudtsbekæmpelse/radrensning

Vælger du alm. rajgræs, skal du desuden have for øje om det er en foder- eller plænetype. Plænetyperne bør ikke sås for sent, da de er finere og langsommere i væksten.

Hvilken type majssort har du i marken?

Der er forskel på majssorterne. Er det en bredbladet type, der lukker af for lyset til græsset i bunden, bør du så efterafgrøden så tidligt, at den kan nå at komme godt i gang inden majsene lukker af for lyset nede mellem rækkerne. Alternativt kan ital. rajgræs anvendes. Er det en mere forsigtig og opret majssort skal du derimod passe på, at det ikke er græsset som får de bedste betingelser.

Vejret omkring etablering af efterafgrøden

Sås efterafgrøden i en periode med høj solskin og minimalt med regn, kan der være meget tørt i bunden af majsmarken samtidig med majsen gror med raketfart. Her kræver det virkelig den rette såteknik og at du ikke sår for sent, hvis du skal have succes med efterafgrøden i majsen.

Kvaliteten af frøet

Hos DLF lægger vi vægt på at også efterafgrøde græsset lever op til DK kvalitet med renere frø og bedre spireevne end EU standard foreskriver.

Læs mere om efterafgrøder her.