6 tips til valg af rapssort

Det er nu, du skal vælge rapssort. Men hvad skal du lægge vægt på, når du træffer valget? Læs med her og få vores tips til at finde den bedste raps til dine marker
6 tips til valg af rapssort

1. VÆLG AFPRØVEDE SORTER MED ET HØJT OG STABILT UDBYTTE

Et højt udbytte er målet i stort set alle afgrøder – også raps. I vores rapssortiment til 2021 kan vi tilbyde dig velafprøvede sorter samt nyheder fra den absolutte top:

LG Aviron udbytte ligger helt i top og sorten kan bryste sig af en flot 1. plads i forsøgene for 2. år i træk i både Danmark, Frankrig og England. Udbyttet i Landsforsøgene sidste år var på 6.624 kg/ha standardkvalitet i gennemsnit af forsøgene, hvilket er statistisk bedre end de fleste sorter, der sammenlignes med LG Aviron. Det er udbyttestabilitet på et meget højt niveau.

Hitaly har været med i forsøgene siden 2017 og er den sort, der i gennemsnit, har det højest udbytte over alle 4 år FHT 106 i gennemsnit. Det er udbyttestabilitet, som igen giver sikkerhed.

LE 19/419Helypse og Respect er sorter med 1 eller 2 års forsøgsresultater. De vælges ikke som hovedsort, men bør måske afprøves på et delareal.

2. SKAL DU SÅ SENT? SÅ VÆLG SORTER MED EN KRAFTIG EFTERÅRSUDVIKLING

Sorter har forskelligt vækstpotentiale. Nogle vokser hurtigt til i efteråret, mens andre skal bruge lidt mere tid. Skal rapsen etableres efter sent høstede forfrugter sidst i august, og er lokaliteten kold, bør du se på de sorter, som er til sen etablering.

Vi anbefaler LG AvironHitalyLE 19/419 og Respect.

3. VÆLG SORTER MED GOD RESISTENS/TOLERANCE OVER FOR SYGDOMME

Lysbladplet er en sygdom, som er blevet mere udbredt, og i 2020 var der bekæmpelsesbehov i mange marker. Lysbladplet udvikles under fugtige forhold og er én af de sygdomme i raps, som betyder mest i England. Der er meget stor forskel i sorternes tolerance over for lysbladplet. Selv om der kan sprøjtes for lysbladplet, er det ofte med lave virkningsgrader, derfor er det langt bedre at vælge en sort med høj tolerance. I denne graf ses bedømmelser fra 2020 udført i fire udvalgte forsøg.

LG Aviron er placeret bedst med karakter 3,3 og Hitaly ligger også lavt.
3 = enkelte pletter
6 = 10 % angreb

Phoma (rodhalsråd) er også en betydende sygdom. LG Aviron besidder generne RLM 7 og RLM 3 som i kombination giver en meget stærk beskyttelse. LG Scorpion, Hitaly og LE 19/419 har også en god beskyttelse kun med RLM7. Respect har RLMS som også er stærk genetik på phoma samt giver sundere strå.

4. ER MARKEN UDSAT FOR HÅRDT VEJR? SÅ VÆLG EN SKULPEOPSPRINGSRESISTENT SORT

Skulpeopspringsresistens er en genetik, der stammer fra radiseplanten, som er indkrydset. Den giver en vis beskyttelse mod dryssespild, når rapsen går ind i modning, da skulpen er bundet bedre sammen. Hvis høstkapaciteten er begrænset, og marken er placeret udsat for blæst, er skulpeopspringsresistens en egenskab, som bør vælges til.


Sorterne LG AvironHitaly, LE 19/419 og Architect besidder alle skulpeopspringsresistens på højt niveau.

5. VÆLG TUYV RESISTENTE SORTER VED RISIKO FOR RAPSRØDSOT

TuYV = Turnip Yellow Virus overføres med ferskenbladlus over efteråret. Ferskenlusen er mest hyppig på egne, hvor der er sukkerroer og kartofler, som også er vært for lusen.

Rapsrodsot minder lidt om havrerødsot i korn, hvor virus overføres med lus i efteråret og efterfølgende påvirker virus planten negativt. Rapsrødsot kan i værste tilfælde reducere udbyttet med 25 %.

Under danske forhold er der set udbyttenedgang på 600 kg/ha eller 5-10 %. Da lusen er stort set umulig at holde væk kemisk over efteråret, er indbygget rødsotresistens en god forsikring at få med, når der vælges rapssort.

Vælg derfor LG AvironLE 19/419 og Architect som besidder TuYV-resistens.

6. VÆLG EN KÅLBROKTOLERANT SORT HVIS DER ER KONSTATERET KÅLBROK I DIN MARK

LG Scorpion er en ny kålbroktolerant sort, som kombinere kålbroktolerance med skulpeopspringsresistens, god phoma resistens og resistens mod rapsrodsot. Denne kombination er unik.

Vælg derfor LG Scorpion.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information så tag fat i vores konsulenter, som gerne hjælper dig med at finde den helt rigtige rapssort.