Ny frøavlskonsulent i DLF

DLF ansætter pr. 1. juni 2021 Ulrich Bay Olsen som ny frøavlskonsulent. Ulrich afløser Kristian Juranich, der er tiltrådt jobbet som landskonsulent for frø hos SEGES
Ny frøavlskonsulent i DLF

Ulrich Bay Olsen vil fra starten af overtage ansvaret for DLFs økologiske avlere øst for Storebælt

Han vil have base på avlskontoret i Benløse, hvor han også vil udføre ad hoc opgaver og deltage i diverse projekter i avlsafdelingen

Ulrich Bay Olsen er opvokset på en gård i Nordsjælland og uddannet agronom. Han har de seneste to år været ansat hos Syngenta som Seed Technical Expert. Inden da arbejdede han som forsøgstekniker på Højbakkegård i Tåstrup, der hører under Københavns Universitet.

Fra 2014-17 var Ulrich Bay Olsen ansat som planteavlskonsulent hos Patriotisk Selskab i Odense.