Græs - det sikre valg til efterafgrøder

Græs som efterafgrøde er nemt, sikkert og økonomisk attraktivt. Det skal sås enten som udlæg i korn i foråret eller i majs i juni-juli. Når græs er godt etableret, opsamler det kvælstof og forbedrer jordstrukturen ved at opbygge jordens kulstofindhold
Græs - det sikre valg til efterafgrøder

Til efterafgrøde i korn

Her anbefaler vi alm. rajgræs plænetype, som er kort og ikke for aggressiv i sin vækst.

Til efterafgrøde i majs

Her anbefaler vi blandingen ”Efterafgrødegræs i majs med rajgræs”. Den indeholder både diploid og tetraploid alm. rajgræs og vokser normalt godt til under majsen uden at konkurrere med den.

Læs mere om vores efterafgrøder her.

Opnå bedre plantedække i majs

Oplever du gang på gang, at dine græsefterafgrøder i majs ikke bliver gode nok, kan det skyldes, at de sås for sent i forhold til majsens udvikling, og at det
valgte græs er for langsom i væksten.

For at undgå dette, kan du så efterafgrødegræsset tidligere eller vælge en græs, som er hurtigere i sin etablering som f.eks. hybridrajgræs LAMPARD, rajsvingel PERUN eller italiensk rajgræs DANERGO.

Sår du efterafgrøden til normal tid, kan du alternativt så blandingen ”Efterafgrødegræs i majs med cikorie”. Her udnytter du, at cikorie har en pælerod, som vokser godt i dybden, og at rajgræs har et forgrenet rodnet i de øverste 20-30 cm.

Læs mere om vores efterafgrøder her.

ForageMax sække fra DLF sikrer dig dansk produceret græsfrø uden kvik og med en høj spiringsprocent.

Kontakt din produktkonsulent når du vil høre, hvordan du får større effekt af dine efterafgrøder.