Brug for adgang til nye forædlingsteknikker til at løse bindende klimamål

På DLF AmbAs generalforsamling i Nyborg den 26. oktober 2021 slog bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersen i bestyrelsens beretning fast, at adgangen til nye forædlingsteknikker er et vigtigt værktøj til at kunne opfylde klimamålene, udvikle nye klimarobuste sorter og opretholde en stabil planteproduktion. Det samme gælder adgangen til nødvendige plantebeskyttelsesmidler, der er en forudsætning for en rentabel frøproduktion i Europa
Brug for adgang til nye forædlingsteknikker til at løse bindende klimamål

”Det er jo ikke rimeligt, at vi får bindende klimamål, og at politikerne så i den grad samtidigt nøler med at give os værktøjerne til at løse dem,”

lød det fra formand Christan Høegh-Andersen

”Ved at anvende genredigering kan nye sorter bidrage til at gøre os landmænd mere produktive og, hvad der er ligeså vigtigt, også reducere behovet for kemiske pesticider, beskytte vores bier og andre bestøvende insekter, så vi både reducerer klimaaftrykket men også sikrer biodiversiteten.

DLFs forskere er godt i gang med at undersøge, hvilke muligheder genredigering kan bidrage med i vores planteforædling, og vi samarbejder med eksperter i udlandet omkring de nye teknologier. Det gælder eksempelvis et samarbejde med kinesiske forskere, hvor vi er i gang med at kigge på nye herbicidtolerancer til sukkerroemarkedet,” slog formanden fast.

Adgang til nødvendige plantebeskyttelsesmidler er afgørende for frøavlen
Christian Høegh-Andersen kom i beretningen ind på debatten omkring drikkevandsforureningen og det behov, som nogle politikere og organisationer har for at koble dette argument til at lukke for adgangen til godkendte plantebeskyttelsesmidler og dreje produktionen over på økologi.

”Det virker jo lidt, som om man fra politisk side vælger at forsætte narrativet om, at det er landbruget, der er skyld i alt forurenet drikkevand i Danmark. Er det mon en del af økologistrategien? Er der overhovedet nogen på Christiansborg, der har politisk mod til at begynde at undersøge nedsivningen af kemikalier under de tusindvis af lossepladser, vi har liggende i landet? Måske er det bare politisk meget bekvemt at have nogle at skylde skylden på og dermed fritage sig selv og sine vælgere fra at sætte kemiske spor i naturen - og så efterlade problemet til næste generation.

Det er jo fint nok, at politikerne har store ambitioner på økologi-området, men det må trods alt være markedskræfterne, fagligheden og bæredygtigheden, som skal bære udviklingen.
På Christiansborg må man forholde sig til den reelle virkelighed, også selvom det billede, man har skabt af konventionelt landbrug, krakelerer. Vi skal fastholde en landbrugsproduktion i Danmark, hvor det er bæredygtighed og efterspørgsel, der driver udviklingen.

Jeg vil i den forbindelse gerne understrege endnu en gang, at det er afgørende vigtigt, at vi som frøavlere har adgang til de nødvendige planteværnsmidler, der skal sikre, at vi kan levere en høj frøkvalitet, for ellers flytter produktionen bare uden for Europas grænser. Vi har fuld tillid til, at det afprøvningssystem for pesticider, vi har i Danmark, virker, og vi er helt klar på at målrette brugen af disse gennem nye præcisionsteknologier, så vi kun bruger det, der er strengt nødvendigt for at leve op til en bæredygtig produktion,” sagde formanden.
Læs beretningen fra DLF AmbAs generalforsamling her