Maribohilleshög skifter navn til DLF Beet Seed

Roefrøvirksomheden MariboHilleshög, der er en del af DLF-koncernen, ændrer nu firmanavn til DLF Beet Seed ApS. I 2017 blev sukkerroefrøforretningen en del af DLF, som siden har investeret yderligere i forskning og udvikling og i at øge produktionskapaciteten på fabrikken i Holeby. DLF Beet Seed har i dag cirka 340 ansatte på globalt plan og sælger roefrø til mere end 35 lande
Maribohilleshög skifter navn til DLF Beet Seed

Hans Christian Ambjerg, CEO i DLF Beet Seed samt medlem af koncernledelsen i DLF, ser det nye firmanavn som et stærkt signal til omverdenen

-Med det nye firmanavn ønsker vi at sende et tydeligt signal om, at vi er en del af DLF-koncernen – en førende, global forædlingsvirksomhed med fokus på frø. Vi ønsker samtidig at tilkendegive, at DLF er dedikeret til sukkerroefrø, og at vi i samarbejde skaber innovation og konstant udvikler nye sorter – til værdi for landmændene og industrien.

Resultaterne af den målrettede forædlingsindsats giver sig blandt andet udtryk i, at DLF Beet Seed snart kan tilbyde sukkerroedyrkerne de første sorter, der er tolerante overfor virusgulsot. Denne plantesygdom er vendt tilbage som en alvorlig skadegører i flere europæiske lande efter de seneste års udfasning af effektive plantebeskyttelsesmidler til behandling af roefrøet.

Truels Damsgaard, der er CEO i DLF og bestyrelsesformand i DLF Beet Seed, ser også navneskiftet som en naturlig udvikling af roefrøforretningen.

-Det er fire år siden at DLF opkøbte roefrøforretningen af Syngenta, og vi har lært meget om roefrø siden. Vi arbejder rigtigt godt sammen og dyrker de fælles synergier – ikke mindst inden for planteforædlingsområdet, hvor vores videnskabelige medarbejdere har stor gavn af samarbejdet og erfaringsudvekslingen omkring nye forædlingsteknologier og -metoder. Derfor har vi også fundet, at tiden er inde til at DLF-varemærket også er afspejlet i sukkerroefrøforretningen.

-Vi har de seneste måneder arbejdet med fælles værdier, som vi deler i hele DLF-koncernen globalt, og nu har vi også DLF-navnet til fælles, konstaterer Truels Damsgaard.

DLF Beet Seed vil fortsætte med at sælge og markedsføre sukkerroefrø gennem sine to varemærker, MARIBO® og HILLESHÖG®, begge med en lang historie i sukkerroebranchen. Således kunne MARIBO-varemærket sidste år fejre sit 100 års jubilæum.