DLF sender 73 mio. kr. ekstra ud til frøavlerne

DLFs frøavlere kunne for høsten 2020 indkassere den bedste frøafregning nogensinde. Ud over en rekordstor udbetaling på godt 15.000 kr. pr. ha foreslår bestyrelsen i DLF AmbA, at der bliver overført 73,0 mio. kr. til fordeling på avlernes personlige driftsfondskonti
DLF sender 73 mio. kr. ekstra ud til frøavlerne

DLFs frøavlere kunne for høsten 2020 indkassere en bruttoafregning på i gennemsnit 15.050 kr. pr. ha.

Vel at mærke i et år, hvor frøudbytterne samlet set var lidt under normalen

Dermed cementerede græs- og kløverfrø sin position som en højværdiafgrøde med et attraktivt indtjeningspotentiale for de danske planteavlere.

Samtidig aflægger DLF-koncernen det bedste regnskab i selskabets historie. Resultatet efter skat stiger hele 53 pct. fra regnskabsåret 2019/20 til 2020/21. Det stærke regnskabsresultat gør det muligt at tilgodese DLFs andelshavere gennem en tilskrivning til de personlige konti på i alt 73 mio. kr. Denne meget positive udvikling for DLFs ejere er blandt andet opnået gennem koncernens strategiske satsninger, som over tid har resulteret i opbygningen af en unik forretningsmæssig platform, der har givet adgang til alle de vigtigste markeder globalt.

Bestyrelsesformand i DLF AmbA, Christian Høegh-Andersen, bemærker, at DLF har satset betydeligt på at blive en global markedsleder i foder- og plænefrø og er lykkedes med at sikre en stabil indtjening på et højt niveau hos de danske ejere igennem en længere årrække.
- Jeg kan kun være glad og stolt over resultatet. Vi har i regnskabsåret 2020/21 sat rekord i omsætning og indtjening i koncernen, og vi har leveret en rekordstor afregning til frøavlerne. Hertil kommer en ekstra tilskrivning på 73 mio. kr. til medlemmernes personlige driftsfondskonti. Jeg synes, vi med disse tal fint balancerer frøavlernes ønske om et godt afkast i bred forstand og selskabets behov for konsolidering for at have det fornødne økonomiske rygstød til fortsat udvikling. Den værdiskabelse, dette er et udtryk for, er ikke skabt på bekostning af virksomhed eller ejere, men gennem en balanceret afvejning af, hvordan vi bedst varetager ejernes og virksomhedens interesser på samme tid.

DLF har de senere år leveret en markant vækst i sine internationale aktiviteter, der afspejler sig på såvel top- som bundlinjen i regnskabet. Både den geografiske spredning og det bredere afgrødefokus medvirker til en mere robust forretning. Sideløbende hermed investerer selskabet i forskning og udvikling for at forbedre produktporteføljen og for at kunne forsvare sin markedsledende position.

- Det er en stor tilfredsstillelse, at vi i DLFs bestyrelse kan konstatere, at vores globale strategi og betydelige investeringer heri har båret frugt. Selskabets værdiskabelse er større end nogensinde til gavn for ejerne og virksomheden. Men kun gennem fortsat udvikling og investering vil vi være i stand til at tilbyde frøavl i fornødent omfang og fastholde frø som en højværdiafgrøde for vores ejere, år efter år, konstaterer bestyrelsesformanden.

På selskabets generalforsamling den 26. oktober 2021 indstiller bestyrelsen, at der udloddes 73 mio. kr. til medlemmernes driftsfondskonti, der forrentes og udbetales til medlemmerne over de kommende seks år i lighed med de beløb, der ordinært tilbageholdes af et års afregning.