Historisk stærkt resultat i DLF

Med en omsætning på 7.536 mio. kr. og et EBIT på 557 mio. kr. i regnskabsåret 2020/21 præsenterer DLF det stærkeste regnskabsresultat nogensinde trods sæsonens udfordringer. DLF har leveret organisk vækst på vigtige kernemarkeder i Europa, Nordamerika og Oceanien
Historisk stærkt resultat i DLF

Koncernomsætningen er opgjort til 7.536 mio. kr. i regnskabsåret 2020/21

Det svarer til en organisk vækst på 3,5 pct. i forhold til året før, når udsving i valutakurser er elimineret

Stigningen i omsætningen dækker over vækst i foder- og plænefrøaktiviteterne, mens omsætningen i roeaktiviteterne er nogenlunde uændret. Omsætningen i grøntsagsfrøaktiviteterne faldt efter en rekordstor spinatfrøhøst i 2019.

EBIT er steget 31,8 pct. til 557 mio. kr., mens koncernresultatet efter skat er steget hele 53 pct. fra 2019/20 til 2020/21. Koncernresultatet efter skat udgjorde 373 mio. kr.

Truels Damsgaard, CEO i DLF, glæder sig over det nye rekordresultat:
- 2020/21-sæsonen har været ekstraordinær og driftsmæssigt udfordrende på grund af Covid-19 pandemien. Vores foder- og plænefrøaktiviteter har præsteret rigtigt flot. Vi har oplevet omsætningsfremgang stort set over hele linjen, og indtjeningen har oversteget vores forventninger. Omsætningsvæksten skyldes især et stigende salg af plænefrø til private og professionelle kunder, særlig i Europa og Nordamerika, hvor disse segmenter fylder mest.

- Driftsmæssigt har vi været meget fokuseret på at holde hjulene i gang i et travlt år. Vi har gennemført mange forskellige foranstaltninger for at sikre vores medarbejderes sundhed og tryghed og skylder vores medarbejdere en stor tak for en stor indsats. Ikke mindst de medarbejdere, der dag efter dag mødte fysisk op på arbejdspladsen for at sikre, at forsyningskæden forblev intakt.

På det organisatoriske plan er koncernledelsen blevet styrket.
- I anerkendelse af roefrøforretningens strategiske betydning, fandt vi det naturligt, at Hans Christian Ambjerg, CEO for MariboHilleshög, blev en del af koncerndirektionen. Samtidig blev Jette Juel Halberg, global HR direktør, indlemmet i koncerndirektionen for at styrke vores globale fokus på bl.a. rekruttering, talentudvikling og fastholdelse. Som led i et generationsskifte er Neil Douglas indtrådt i koncerndirektionen som ansvarlig for vores nordamerikanske aktiviteter indenfor foder- og plænefrø, og derudover er Derek Bartlem, ny global chef for vores forsknings- og planteforædlingsaktiviteter, også trådt ind i koncerndirektionen. Det har givet koncerndirektionen større dynamik og afspejler bedre bredden og dybden af DLF-koncernen.

Truels Damsgaard ser en virksomhed, der er godt rustet til fremtiden:
- Jeg glæder mig over, at DLF har præsteret et stærkt resultat, og at vi samtidig har kunnet tilgodese vores frøavlere med en rekordstor afregning. DLF står på et stærkt økonomisk fundament, og vi har en solid platform med aktiviteter, der er godt afstemt både geografisk og forretningsmæssigt med 2.000 engagerede medarbejdere verden over. Det er et meget stærkt afsæt for at videreudvikle forretningen.

DLF AmbA holder generalforsamling den 26. oktober 2021 på Hotel Nyborg Strand