Ses vi til grovfoderdag i Hellevad?

Mandag d. 20. september kan du møde os på Grovfoderdagen i Hellevad
Ses vi til grovfoderdag i Hellevad?

Der er spændende ting på programmet!

Ved græsparcellerne fortæller produktkonsulent Tom Vestergaard, hvordan du kan optimere græsset i din foderration, og hvilken græskvalitet det kræver, alt efter hvor meget græs fylder i foderrationen.

Herefter fortæller produktchef Gurli Klitgaard om vores nye sorter (bl.a. BRIANNA), og hvilke græsarter og -blandinger du med fordel kan vælge, afhængig af hvorledes græs indgår i foderrationen.

Se hele programmet her.

Carsten Clausen Kock fra SLF slutter af med management i græsmarken og ved slæt for at opnå højere fordøjelighed og mere kløver i marken.

Ved vildt/blomster/efterafgrøde parcellerne kan du se eksempler på hele 14 forskellige blandinger, som er sået i år. Her kan du høre, hvad de er gode til hver især. Du kan også se, hvordan 3 år gamle vildtparceller stadig kan bruges. I vores democirkler har vi sået tre forskellige blandinger. Udover selve blandingen har vi også sået de enkelte arter, så du bedre kan se, hvad der indgår i blandingerne.

Du vil også kunne se fem forskellige roesorter.