7 tips til valg af din rapssort

Hvilke egenskaber skal du lægge vægt på, når du vælger rapssort? Læs med her og få vores tips til at finde den bedste raps til dine marker
7 tips til valg af din rapssort

1. Vælg afprøvede sorter med et højt og stabilt udbytte over flere år

Et højt udbytte er målet i stort set alle afgrøder – også raps. I vores rapssortiment til 2022 kan vi tilbyde dig velafprøvede sorter samt nyheder fra den absolutte top:

LG Avirons udbytte ligger for tredje år i træk bedst i landsforsøgene. I England er LG Aviron på recommended list og ligger i toppen, når det internet-baserede udvælgelsesværktøj ”Winter oilseed rape variety selection tool” anvendes. Udbyttet i Landsforsøgene sidste år var igen det højeste af alle på 5.316 kg/ha standardkvalitet som gennemsnit. LG Aviron er udbyttestabilitet på et meget højt niveau.

Hitaly har været med i forsøgene siden 2017 og er den sort, der i gennemsnit har det højeste udbytte over alle 5 år - FHT 105 i gennemsnit. Det er udbyttestabilitet, som igen giver sikkerhed.

DK Expectation er en ny sort med 2 års forsøgsresultater på FHT 104 i 2021.

2. Skal du så sent? Så vælg sorter med en kraftig efterårsudvikling

Sorter har forskelligt vækstpotentiale. Nogle vokser hurtigt til i efteråret, mens andre skal bruge lidt mere tid. Skal rapsen etableres efter sent høstede forfrugter sidst i august, og er lokaliteten kold, bør du se på de sorter, som er egnet til sen etablering.

Sorter med kraftig efterårsvækst kan også sås tidligt. Her bør gødningstildelingen og plantetallet holdes moderat til lav. Derudover kan der i et lunt efterår anvendes vækstregulering, så det sikres, at vækstpunktet holdes nede. Af hensyn til udvintring må vækstpunktet ikke strække sig.

Vi anbefaler: LG AvironHitalyLG Scorpion og DK Expectation.

3. Vælg sorter med god resistens/tolerance over for sygdomme

Lysbladplet er en sygdom, som er blevet mere udbredt, og som er vanskelig at bekæmpe med kemi. Lysbladplet udvikles under fugtige forhold, og er en af de sygdomme i raps, som betyder mest i England. Der er meget stor forskel i sorternes tolerance over for bladangreb af lysbladplet. Nogle sorter udvikler senere kraftige stængellæsioner trods lavt bladangreb. Det er vigtigt at vælge en sort med høj tolerance over for angreb af lysbladplet både på blade og stængel.

LG Aviron har særdeles god tolerance over for lysbladplet både på blade og stængel.

Hitaly har lav tendens til stængelangreb af lysbladplet.

DK Expectation har god tolerance over for lysbladplet.

Phoma (rodhalsråd) er en meget betydende sygdom i raps. Alle sorter i DLF sortimentet har RLM 7 resistens eller mere. Det betyder, at der er god beskyttelse mod phoma. LG Aviron besidder generne RLM 7 og RLM 3 som i kombination giver en meget stærk beskyttelse. LG ScorpionHitaly og DK Expectation har også en god beskyttelse kun med RLM7.

4. Vælg en skulpeopspringsresistent sort

Skulpeopspringsresistens er en genetik, der stammer fra radiseplanten, som er indkrydset. Den giver en hvis beskyttelse mod dryssespild, når rapsen går ind i modning, da skulpen er bundet bedre sammen. Hvis høstkapaciteten er begrænset, og marken er placeret udsat, er skulpeopspringsresistens en egenskab, som bør vælges til.


Sorterne LG AvironHitaly, LG Scorpion og DK Expectation besidder alle skulpeopspringsresistens på højt niveau.

5. Vælg TuYV resistente sorter ved risiko for rapsrødsot

TuYV = Turnip Yellow Virus overføres med ferskenbladlus over efteråret. Ferskenlusen er mest hyppig på egne, hvor der dyrkes sukkerroer og kartofler, som også er vært for lusen.

Rapsrodsot minder lidt om havrerødsot i korn, hvor virus overføres med lus i efteråret og efterfølgende påvirker virus planten negativt. Rapsrødsot kan i værste tilfælde reducere udbyttet med 25 %. Under danske forhold er der set udbyttenedgang på 600 kg/ha eller 5-10 %.

Da lusen er stort set umulig at holde væk kemisk over efteråret, er en indbygget rødsotresistens en god forsikring at få med, når der vælges rapssort.

Vælg derfor: LG AvironLG Scorpion og DK Expectation som besidder TuYV-resistens.

6. Vælg en sort med god kvælstof-effektivitet

Forædlerne af vinterraps udvikler sorter, hvor plantens evne til at omfordele kvælstof fra de gamle blade og stængel til ny vækst er forbedret. Det betyder, at sortens ydeevne ved underforsyning af kvælstof er forbedret. Dermed ikke sagt, at vi skal gøde mindre, men underforsyning kan også komme af andre årsager f.eks. udvaskning eller manglende mineralisering. Her vil sorter, der besidder denne genetik, yde bedre.

Sorter med kvælstofgenetik er: LG Aviron og DK Expectation

7. Vælg en kålbroktolerant sort hvis der er konstateret kålbrok i din mark

LG Scorpion er en kålbroktolerant sort, som kombinerer kålbroktolerance med skulpeopspringsresistens, god phoma resistens og resistens mod rapsrodsot. Denne kombination er unik.

Vælg derfor LG Scorpion.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information så tag fat i vores konsulenter, som gerne hjælper dig med at finde den helt rigtige rapssort.