Vær klar til den næste tørke med tørketolerante fodergræsser

I nogle egne af Danmark, har vi i de seneste år oplevet længere perioder med tørke. For at modvirke det udbyttetab, der er resultatet af hyppigere forårs- og sommertørke, har vi arbejdet på at udvikle fodersorter, som Rajgræs PLUS og Strandsvingel PLUS, der sikrer foder til dyrene i perioder med tørke
Vær klar til den næste tørke med tørketolerante fodergræsser

Dybere rødder understøtter stærkere skudvækst

Græsser er ikke som andre planter. De fleste træer og planter danner nye skud et sted højt på planten. Græsser udvikler nye skud tæt på rødderne. Græsser er unikke ved, at de danner ny vækst nedefra. Dette er årsagen til, at græsser kan høstes eller græsses flere gange om året og stadig have nok energi til en god genvækst i mange år fremover.

Ny vækst afhænger dog af et godt rodsystem. For eksempel vil ny vækst efter en forårs- eller sommertørke være stærkere hos græsarter/sorter med et stærk rodsystem eller gode vandreguleringsmekanismer over jorden. Denne genvækst efter tørke har en positiv effekt på udbyttet gennem hele sæsonen, hvilket mindsker risikoen for mangel på foder som følge af tørkerelaterede skader.

Nordeuropæiske fodergræsser håndterer tørke dårligt

Græsarter, der er avlet til nordeuropæiske forhold, er ikke tilpasset perioder med tørke, fordi tørke aldrig har været et alvorligt problem. Men klimaændringerne har ændret nedbørsmønstret. Fremadrettet bør vi forvente, at forårstørke vil forekomme med øget hyppighed.

For at håndtere forårstørke er rodegenskaberne vigtige. Mens en sommertørke typisk vil tømme jorden for vand, vil der ofte stadig være vand tilgængeligt i de dybere jordlag under en forårstørke. Med stærke, dybe rødder kan planter nå ned i dybere jordlag, hvor der stadig er vand tilgængeligt. Vores R&D-teams har arbejdet på rødderne egenskaber i forbindelse med forskning på RadiMax-anlægget. Som resultat af dette ved vi nu meget mere om græsrøddernes forskellige egenskaber. Vi har den nødvendige viden til bedre at kunne hjælpe med at sikre foderproduktionen i perioder med tørke.

Bekæmp tørke med Rajgræs PLUS og Strandsvingel PLUS

Hver græsart har sine egne mekanismer til at overleve tørke. Under en forårstørke er plantens primære behov fortsat at have adgang til vand. Nogle græsarter håndterer det ved at udvikle dybere rødder, så de kan finde vand, der stadig er tilgængeligt i de dybere jordlag. Græsser, der har denne dybe rodmasse, er bedre til at opretholde en stabil og pålidelig foderproduktion. Græsserne opnår en mere effektiv næringsoptagelse, større kulstoflagring og forbedret jordstruktur.

Vores to festulolium-typer, Rajgræs PLUS og Strandsvingel PLUS, er fremragende valg til at modstå tørke. Rajgræs PLUS udviser den samme hurtige rodvækst som rajgræs, men har en dybere rodmasse, hvilket gør den mere tørketolerant. Strandsvingel PLUS har den samme fordelagtige rodmasse som strandsvingel, men giver bedre foderkvalitet hen over foråret og sommeren. Ved at vælge de rigtige græsarter og -sorter i din græsblanding skaber du en græsmark, der bedre opretholder et godt udbytte igennem et tørkeramt år.

Klik og få mere information om Rajgræs PLUSStrandsvingel PLUS og DLF's program til udvikling af tørketolerante fodergræsser, eller kontakt din produktkonsulent.