Bliv klar til en ny sæson i græsmarken

En mild vinter har gjort, at græsmarkerne allerede er i vækst og klar til at få gylle
Bliv klar til en ny sæson i græsmarken

Skal det gamle græs pudses af?

Nej, græsset vokser allerede. Er marken grøn uden gammelt, dødt græs, skal den ikke pudses af men blot have lov at gro. Kommer der hård vinter i marts, som gør, at græsset visner, må situationen revurderes.

Hvornår skal marken have gødning?

Kør gylle ud så snart jorden kan bære det. Brug en teknik der sikrer, at gyllen
lægges nede i afgrøden og ikke oven på græsset. Hvis græsset er meget langt, kan du med fordel vælge handelsgødning i stedet for gylle, såfremt det er praktisk muligt. Vent med handelsgødning til først/midt i marts.

Skal græsmarken tromles?

Ja, hvis du har muldskud og sten, som skal jævnes/trykkes ned - ellers er der
ingen grund til at tromle græsmarkerne.
Vigtigt: Du må aldrig tromle græsmarken i forbindelse med frost, da græsset kan tage skade af det.

Er der levende planter nok?

Mangler der planter i mindre områder af marken (max. 5-10 %), kan de repareres ved oversåning. Vælger du at reparere græsmarken ved oversåning i foråret, skal  du sikre dig, at de nye, små planter får lys og luft nok til at etablere sig så godt, at de kan konkurrere med det eksisterende græs.

Derfor er det vigtigt:

  • Med en tidlig indsats så snart jorden er tjenlig
  • At du vælger arter eller blandinger med arter, der er hurtige til at etablere sig. Er der for få kløver i marken vælges en blanding med kløver og en af de foreslåede græsser i skemaet nedenfor
  • At du vælger såteknik, der sikrer frøet god kontakt med jord og fugt

Har du brug for mere information eller vejledning, så tag fat i os.