Græs som efterafgrøde - et sikkert valg

Græs som efterafgrøde er nemt, sikkert og økonomisk attraktivt
Græs som efterafgrøde - et sikkert valg

Det skal sås enten som udlæg i korn i foråret eller i majs i juni-juli

Når græs er godt etableret, opsamler det kvælstof og forbedrer jordstrukturen ved at opbygge jordens kulstofindhold

Til efterafgrøde i korn

Her anbefaler vi blandingen ”Efterafgrødegræs - langsomt voksende” med sorter
af alm. rajgræs og strandsvingel, som er korte og ikke for aggressive i deres vækst.

Til efterafgrøde i majs

Her anbefaler vi blandingen ”Efterafgrødegræs - hurtigt voksende”. Den indeholder både diploid og tetraploid alm. rajgræs og vokser normalt godt til under majsen uden at konkurrere med den.

Opnå bedre plantedække i majs

Oplever du gang på gang, at dine græsefterafgrøder i majs ikke bliver gode nok, kan det skyldes, at de sås for sent i forhold til majsens udvikling, og at det valgte græs er for langsom i væksten.

For at undgå dette, kan du så efterafgrødegræsset tidligere eller vælge en græs, som er hurtigere i sin etablering som f.eks. hybridrajgræs LAMPARD, rajsvingel PERUN eller italiensk rajgræs DANERGO.

Sår du efterafgrøden til normal tid, kan du alternativt så blandingen "Efterafgrødegræs i majs med cikorie”. Her udnytter du, at cikorie har en pælerod, som vokser godt i dybden, og at rajgræs har et forgrenet rodnet i de øverste 20-30 cm.

Læs mere om efterafgrøder her.

Har du spørgsmål eller brug for råd eller vejledning, så tag fat i os.