Højt og sikkert udbytte med roer

Med roer i markplanen får du en sikker og høj produktion af energi – enten til dine malkekøer eller som substrat i biogasanlægget
Højt og sikkert udbytte med roer

Roer:
• Øger selvforsyningsgraden når de er i foderrationen til køer
• Kan opfodres frisk eller ensileres med saftsugende foderemner
• Næringsstof-effektiv afgrøde med lav risiko for udvaskning pga. lang vækstsæson
• Tørketolerante pga. dybt rodnet

Hvilken sort skal du vælge?

Når du vælger roesort til foder eller bioenergi, har en god kombination af følgende egenskaber betydning:
• Højt udbytte
• Lille mængde vedhængende jord
• Lille tendens til stokløbning
• Tolerance over for sygdomme

Vivaro er den nye topsort i landsforsøgene:

• Højt udbytte – 105 i fht for udbytte
• Hvid roe med 22-23 % tørstof
• Høj renhed – lavt jordvedhæng
• Ingen stokløbere

Tips til etablering

Det høje stabile udbytte får du gennem godt håndværk i marken. Det starter
med såning, når jorden er tjenlig, og der er udsigt til en periode med stigende
jordtemperatur, så man undgår en lang fremspirringsperiode. Frøene placeres
ensartet i 2-2,5 cm dybde i fugtig jord for at opn å en hurtig og ens fremspiring.
Det gør roerne konkurrencedygtige over for ukrudt og giver ensartede roer, der
er nemme at tage op.

Læs meget mere om roer her. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at tage fat i os.