HorseMax - unikt sammensat græs til din hest

Heste er forskellige og har forskellige behov for sammensætning af græsarter
HorseMax - unikt sammensat græs til din hest

For at vælge den bedste græsblanding til dine heste, er det vigtigt at tage stilling til hestenes specifikke behov og arealets anvendelsesformål:

  • Har hestene et stort energi behov?
  • Skal det være en græsblanding med lavt sukkerindhold og højt fiberindhold?
  • Ønsker du en bredt sammensat græsblanding med høj diversitet, hvor der desuden indgår forskellige urter?

I DLF arbejder vi målrettet på at lave græsblandinger, der er tilpasset dine hestes behov. Vi har sammensat fire forskellige græsblandinger til heste:

HorseMax Fiber er en blanding, der egner sig både til slæt og afgræsning. Blandingen er især rig på struktur og protein. Takket være arter som strandsvingel og timoté opnås et lavt sukkerindhold og en god holdbarhed. Den egner sig til afgræsning pga. indholdet af engsvingel, rødsvingel og engrapgræs, som modstår hestens tråd og bid. Du kan også få HorseMax Fiber ProNitro, hvor strandsvinglen er coatet med ProNitro, hvilket medvirker til en hurtigere etablering. HorseMax Fiber tilbydes desuden i en økologisk version. For optimal etablering bør blandingen sås om foråret eller først i august.

HorseMax Fiber uden alm. rajgræs er en blanding, der egner sig både til slæt og afgræsning. Blandingen er lavet til hesteejere, der efterspørger en græsblanding uden alm. rajgræs. Med arter som strandsvingel, timoté og hundegræs har græsset et lavt sukkerindhold, er rig på struktur og har god holdbarhed. Den egner sig til afgræsning pga. engsvingel, rødsvingel og engrapgræs, som modstår hestens tråd og bid. For optimal etablering bør den sås om foråret eller først i august.

HorseMax Slæt er en højt ydende blanding, som med sin sammensætning egner sig bedst til slæt. I blandingen indgår sildige rajgræsser, timoté, hundegræs og engrapgræs. Rajgræsserne er udvalgt efter et lavt sukkerindhold. Gennem valg af bl.a. optimalt slæt tidspunkt kan sukkerniveauet holdes lavt. Blandingen kræver god jordbonitet og gødskning for at yde maksimalt. For optimal etablering bør blandingen ikke sås senere end midt i september.

HorseMax Solfaxi med urter er den alsidige blanding, som skaber mere biodiversitet i marken. Græsblandingen anvendes primært til afgræsning. Udover den brede sammensætning af græsserne og lucerne indeholder den urter som sneglebælg, kællingetand og cikorie, som plejer hestens fordøjelse. Bør etableres i foråret eller først i august.

Se vores guide til en god etablering af græsmarken til heste samt til at vedligeholde græsmarken.

​Kontakt os hvis du vil høre mere om vores HorseMax hestegræs blandinger.