Vejen til en større selvforsyning med protein

Når du fokuserer på fordøjelighed i kløvergræs, vil du typisk også opnå et højere proteinindhold og en højere mælkeydelse
Vejen til en større selvforsyning med protein

Nedenfor ser du en beregning på en foderration, hvor fokus på sorter og management i græsset har forbedret fordøjeligheden og proteinindholdet

Af tabellen fremgår den forventede ydelsesstigning samt den ændrede optagelse af grovfoder og tilskudsfoder. Beregningerne viser, at der er 1.840 kr. pr. årsko at hente med de valgte forudsætninger med vurderede gennemsnitlige tilskudsfoderpriser det kommende halve år.

I DLF arbejder vi fortsat på at forædle sorter med en høj fordøjelighed af cellevæggene.

Vi mærker vores sorter med høj fordøjelighed med DLF Fiber Energy. Det hjælper dig til at vælge de bedste sorter og græsblandinger.

DLF Fiber Energy sorterne fås kun i ForageMax og GreenMax blandingerne.