Spejdere på grønt græs fra DLF

Spejdernes Lejr 2022 er Nordens største spejderlejr med 32.000 deltagende børn og unge, og 60.000 gæster der besøger lejren i Hedeland Naturpark, tæt ved Roskilde. DLF er glad for at kunne hjælpe med græsfrø til spejderlejren og til renoveringsopgaverne efter lejren, så naturparken bliver mindst ligeså smuk som før
Spejdere på grønt græs fra DLF

Spejdernes lejr fylder godt 300 ha og er en midlertidig by på størrelse med Næstved

Ud over danske spejdere er der deltagere fra 37 lande, og ikke mindre end 4.000 frivillige bidrager før, under og efter lejren

Besøgende er velkommen på lejren, der foregår i perioden 23.-31. juli. Og ikke mindre en 180 km rafter vil blive brugt af spejderne på lejren.

Spejderlejren sætter i år fokus på verdensmålene, hvilket også er et emne vi er optaget af i DLF for at sikre en bedre og mere bæredygtig fremtid for vores planet, dyr og mennesker. Du kan læse om hvordan vores CSR-indsatser er koblet op på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling på en række områder.