Indtjening sætter ny rekord for 2021

DLFs frøavlere runder med slutafregningen for høst 2021 en indtjening på 18.000 kr. og et dækningsbidrag 1 på 14.000 kr. pr. ha. Det er det højeste nogensinde og skyldes en flot kombination af et godt prisniveau og flotte udbytter
Indtjening sætter ny rekord for 2021

DLFs frøavlere har den 11. juni modtaget slutafregningen fra DLF for høst 2021 og avlerne kan i gennemsnit indkassere 18.000 kr. pr. ha.

Dermed placerer frøhøsten 2021 indtjeningsmæssigt solidt i toppen. I forhold til acontoudbetalingerne i december er restudbetalingen til DLFs avlere toppet med godt 57 mio. kr.

Resultatet skal ses på baggrund af, at afsætningen af græsfrø til landbruget i Europa og Nordamerika knapt levede op til forventningerne, og at det salgsboost, man så i plænegræsfrø til private haveejere under Corona-nedlukningerne, ser ud til at være forbi.
Forsyningen af frø har - grundet en frøhøst under normalen i flere lande – været stram, og det har prisudviklingen kunnet profitere af.

2021-høsten i Danmark var – i modsætning til de fleste andre frøproduktionsområder - over normalen med et udbytteindeks for alle arter på 110 set i forhold til et femårs gennemsnit. Den største art, alm. rajgræs, leverede et indeks på 102, mens rødsvingel og de andre svingelarter sammen med engrapgræs, hundegræs og hvidkløver lå væsentligt over gennemsnittet

-Vi kan glæde os over, at vi i 2021 har haft en kombination af flotte udbytter og et højt prisniveau, og derfor kan sende en afregning til vores frøavlere, der ligger helt i top, siger Jørn Lund Kristensen, avlsdirektør i DLF.
-Vi er rigtig glade for, at vi kan kvittere for en god sæson med en finalafregning til avlerne på 18.000 kr. pr. ha. Det sikrer avlerne en solid indtjening i frø, der ligger på et højt niveau, også når vi benchmarker til korn og raps, hvor prisudviklingen har været stærk. Du kan læse mere om økonomi for høsten 2021 i juni-nummeret af Tidsskrift for Frøavl.