Vi ses på Græsland 22

Protein, kløverandel, optimal management i kløvergræs og rodvækst er nogle af de emner, du kan blive opdateret på, når du besøger DLF's kløvergræsdemo på Græsland 22 d. 8. juni fra kl. 9.00 til 21.00
Vi ses på Græsland 22

Sidst i august 2021 blev gængse græssorter, græsarter og blandinger etableret

Kløvergræsblandingerne er gødet op til 1. slæt med hhv. 70 og 140 kg N/ha

Til Græsland 22 kan du se, hvorledes det påvirker kløverandelen i marken. Du kan også få råd til, hvorledes du gøder din kløvergræsmark optimalt. Samtidig kan du blive klogere på hvilken kløvergræsblanding, der er optimal til din produktion, hvad enten det er malkekvæg, kødkvæg eller heste.

Alle arter er skårlagt optimalt ved 7-8 cm og for lavt ved 3-4 cm. Her vil du kunne få en "aha-oplevelse" og se, hvordan genvæksten påvirkes afhængig af arten.

Håber vi se til en spændende dag med fokus på kløvergræs som foder - fra etablering til høst og indlægning i stak.

Græsland 22
Elmegaarden
Benslehøjvej 1
7470 Karup J

Læs mere om Græsland 22 her.