Få mere holdbare marker og større udbytte

Når du vælger kløvergræsblandinger med de nyeste græs- og kløversorter, kan du øge udbyttet og holdbarheden af din græsmark
Få mere holdbare marker og større udbytte

I figuren kan du for eksempel se, at SAQUI giver 3.120 foderenheder mere i 1.-3. brugsår sammenlignet med måleblandingen.

Men én sort udgør ikke hele blandingen. Det er nødvendigt at se på helheden i en blanding som f.eks. ForageMax 35, som indeholder rajgræssorterne ABOSAN 1, MAKURA, SAQUI, OVAMBO 1 samt 13 % hvidkløver BRIANNA og SILVESTER konventionelt:

I konventionel ForageMax 35 kan du høste 2.089 foderenheder mere over tre brugsår, svarende til 696 foderenheder pr. år. Koster en foderenhed 1,35 kr., giver det en merindtægt på ca. 940 kr. pr. ha. pr. år.

Laves en tilsvarende beregning for Økologisk ForageMax 35, hvor der med samme beregning er 2.235 foderenheder mere over 3. brugsår, svarende til 745 foderenheder pr. ha. pr. år, giver det et plus på 1.118 kr. pr. ha. pr. år, når en foderenhed koster 1,50 kr.

Beregningerne er baseret på resultater fra Landsforsøgene samt ovenstående procentvise sammensætning (se tabel).

Kontakt DLF’s produktkonsulenter, når du ønsker at drøfte sammensætning og funktion af dine græsblandinger.