Forbered dig på mere forårstørke - vælg tørketolarente 4TURF®-sorter

Forårstørke er et relativt nyt fænomen, som er forårsaget af klimaændringer. Det er en af de store udfordringer, som groundsmen og greenkeepere står over for i en verden i forandring. Heldigvis er vores stresstolerante 4turf® tetraploide rajgræssorter ideelle til at håndtere en mindre mængde nedbør om foråret
Forbered dig på mere forårstørke - vælg tørketolarente 4TURF®-sorter

Vælg græsser der kan modstå et tørt forår

Mangel på vand i den vigtige vækstsperiode om foråret reducerer græssets vækst. Dette medfører baner af dårlig kvalitet, som mangler tæthed og giver færre spilletimer. I værste fald dør græsplanterne, og det vil være nødvendigt at så en ny bane.

Den bedste måde at reducere risikoen for tørkeskadede baner med lav tæthed eller at skulle etablere en ny plæne er at vælge græs, der kan modstå forårstørke. Og det er præcis, hvad vores 4turf tetraploide rajgræssorter kan.

Hurtigere etablering er vigtigt for at overleve forårstørke

Græs har brug for veletablerede rødder for at kunne håndtere forårstørke. Under en forårstørke har jorden stadig vand i de dybere lag, og kun veletableret græs med høj tæthed i rodmassen og -dybden kan udnytte denne tilgængelige ressource. Groundsmen og greenkeepere kan dog øge banernes tørketolerance ved at bruge 4turf-sorter fra DLF.

4turf-sorter etablerer sig hurtigt. De udvikler hurtigere en høj tæthed i rodmassen. Med deres hurtigere etablering og forbedrede rodstruktur udvikler disse græsser en bedre tolerance over for forårstørke. At vælge sorter, der kombinerer disse egenskaber med en højere vækstrate betyder, at banen også kommer sig hurtigere, når tørken er overstået. Banen vil se bedre ud og give flere spilletimer.

En anden stor fordel ved de tørketolerante 4turf-sorter er måden, hvorpå de reducerer omkostningerne til vedligehold og påvirkningen på miljøet. Tættere baner gør det sværere for ukrudt at etablere sig, hvilket reducerer behovet for ukrudtsmidler og reparation af banerne. 4turf reducerer også vandforbruget, fordi det har brug for mindre vanding for at overleve et tørt forår.

4turf giver bedre baner hele året

Groundsmen og greenkeepere, som vælger 4turf, sparer tid, penge og ressourcer hele året. De vedligeholder en sund bane med mindre tab af spilletimer gennem en forårstørke. Dette giver dem et forspring resten af året. 4turfs massive rødder og sundere planter har større sandsynlighed for at overleve andre stressfaktorer. Hvis der kommer en sommertørke efter en forårstørke, vil det græs, der håndterede forårstørken bedst, have større sandsynlighed for at overleve en sommertørke.

Kontakt din konsulent for yderligere information.