Vælg den bedste græsblanding til dine kødkvæg

Græsmarker til kødkvæg skal kunne producere et foder, der giver tilvækst og mælk til kalvene. Det vil sige, at det er vigtigt at vælge en græsblanding, hvor der kan laves en forholdsvis god foderkvalitet samt tilgodese dyrenes krav til struktur
Vælg den bedste græsblanding til dine kødkvæg

Når du vælger græsblanding til dit kødkvæg, er det vigtigt, at du overvejer den primære anvendelse af græsmarken, da der er stor forskel på græs:

  • Er det primært afgræsning eller er det overvejende som slætgræs?
  • Hvordan er din jordtype – er det lavbundsjord eller almindelig markjord?

Vi har sammensat forskellige ForageMax-græsblandinger, der kan opfylde behovet på din ejendom. Her finder du bl.a. ForageMax 24ForageMax 36 og ForageMax 37. Disse blandinger er bredt sammensat og egner sig til de fleste arealer til kødkvæg:

ForageMax 24

Indholdet af stor- og småbladet hvidkløver sikrer et højt proteinudbytte. Blandingens indhold af diploide rajgræsser bidrager til et højt udbytte, mens timoté giver struktur og øger markens holdbarhed. Engsvingel og engrapgræs giver bredde og sikrer en god bund i græsmarken.

Blandingen etablerer sig hurtigt og holder typisk 3-4 brugsår. Dens sammensætning gør den egnet til både slæt og afgræsning på alle typer jorde.

ForageMax 36

ForageMax 36 består primært af strandsvingel, som er meget robust med stor holdbarhed og giver stort udbytte. Hvidkløveren sikrer proteinindholdet. Herudover indeholder blandingen diploid alm. rajgræs, timoté, engsvingel og rødsvingel, som sikrer en god tæt mark med god diversitet. Samlet set en holdbar blanding, der bidrager med højt udbytte af struktur og energi.

Blandingen etablerer sig forholdsvis langsomt og holder typisk 4-5 år. Blandingen er egnet til slæt og afgræsning på alle typer jorde.

ForageMax 37

Til meget våde arealer anbefales ForageMax 37. Det er den perfekte blanding uden kløver til en meget våd eng. Den indeholder en stor andel timoté sammen med strandsvingel, engsvingel og rødsvingel. Det er græsarter, der bedst tåler at stå under vand i en periode.

Blandingen etablerer sig langsomt og er især egnet til slæt men kan også afgræsses.

Hvis du ønsker at supplere græsserne i dine marker med urter for at øge diversiteten i marken, har vi lavet DLF Urteblanding. I DLF Urteblanding indgår arterne Lucerne, Lancet Vejbred, Bibernelle, Espersette, Kællingetand og Alm. Røllike. For at give de forskellige arter i urteblandingen mindre konkurrence fra græsset anbefaler vi, at blandingen sås ud som striber i marken.

Du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis du har spørgsmål eller ønsker vejledning.